CFO

Ansvar for udvikling af økonomifunktionen og sparringspartner for CEO

Et miks af ledelsesmæssige, faglige og udviklingsorienterede opgaver 
 
Som CFO bliver du fagligt og ledelsesmæssigt ansvarlig for virksomhedens samlede økonomi- og IT-funktion, der består af 7 medarbejdere. Du bliver en nøglespiller i virksomhedens vækst og videre udvikling - og som del af virksomhedens ledergruppe får du en vigtig rolle som forretningsmæssig og finansiel sparringspartner for CEO og den øvrige ledelse.  
 
Det bliver din hovedopgave at levere et retvisende billede af virksomhedens økonomiske situation, herunder også at etablere relevante systemer til budgettering, kalkulation og driftsøkonomiske analyser. Det forventes, at CFO via forretningsindsigt og økonomisk ekspertise bidrager til at optimere driften og ikke mindst til at tilvejebringe valide data- og beslutningsgrundlag samt styringsredskaber for direktion og bestyrelse. 
 
Du vil møde et miks af ledelsesmæssige, faglige og udviklingsorienterede opgaver – ikke kun i forbindelse med den løbende optimering af driften, men som nøglespiller i en forestående strategiproces og implementering: 
 
  • Ledelse og udvikling af den samlede økonomi- og IT-funktion 
  • Udarbejdelse af økonomirapportering til direktion, bestyrelse og banker 
  • Controlling af datterselskaber og koncernkonsolidering 
  • Etablering af datagrundlag og udfærdigelse af analyser til ledelse og bestyrelse, herunder analyse af årsagssammenhænge, afvigelser og potentiale for optimeringer 
  • Optimering af interne forretningsgange og kontrolsystemer 
 
Arbejdsstedet er virksomhedens hovedkontor i Ferritslev på Midtfyn. Det forventes, at CFO’en vil få rejser af kortere varighed til datterselskaberne i Kina og Sverige.
 
Forretningsorienteret økonom klar til at tage det fulde ansvar 
 
Du har en relevant økonomisk uddannelse, f.eks. cand.merc.aud., cand.oecon. eller tilsvarende og har opbygget en ledelsesmæssig og faglig erfaring, der betyder, at du har indgående kendskab til de klassiske økonomi-discipliner, herunder rapportering, analyser, controlling, risikostyring mv. og på baggrund heraf kan udvikle den samlede økonomifunktion. Har du en kombination af revisions-, ledelses- og controllererfaring fra en større virksomhed eller koncern med egen produktion, er det optimalt. 
 
Vigtige elementer for at få succes i rollen er en solid forretningsforståelse, naturlig flair for at indtage rollen som sparringspartner for direktion og bestyrelse, men også fokus på den løbende leverance af valide tal og rapporteringer. Derfor er det afgørende, at du har både overblik og sans for detaljen. 
 
Din arbejdsstil er præget af struktur, professionalisme og synligt engagement. Du tager ansvar og initiativ i forhold til dine opgaver, og du formår at balancere dit fokus mellem stabil daglig drift, ledelse samt strategisk udvikling.  
Du er en erfaren bruger af IT. Derudover har du via din forretningsforståelse også en god forståelse for et eller flere BI-redskaber samt mulighederne for systemunderstøttelse af finansielle nøgleprocesser. 
 
Vil du være med til at bane vejen for virksomhedens videre vækst og udvikling? 
 
Du træder ind i en meget selvstændig rolle med stor indflydelse, hvor du er med til at skabe de fremtidige udviklingsmuligheder for både dig selv og for virksomheden. 
 
Du vil blive udfordret på at skabe et værdifuldt samspil med direktion og bestyrelse, på at få et internationalt set-up til at fungere smidigt, på at gribe mulighederne for at vokse sammen med virksomheden samt på at levere i en hverdag fyldt med varierende opgaver. 
 
Lyder det som det naturlige næste skridt i din karriere, så lad os høre fra dig hurtigst muligt. Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 2448 2015 eller læs mere på www.fji.dk for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen”.  
 Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted:Vil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk