Geolog

Jordprøver; analyse og bedømmelse

Selvstændige opgaver i fagligt stærkt miljø 
 
Dit primære ansvar bliver i tæt samarbejde med erfarne og engagerede kollegaer at planlægge og gennemføre analyser og bedømmelser af jordprøver i forbindelse med Franck Miljø- og Geoteknik´s geotekniske opgaver i Jylland og på Fyn. 
 
Du kommer til at arbejde med forskellige analyser og metoder – herunder plasticitetsforsøg – og dine vurderinger kommer til at ligge til grund for dine kollegers videre sagsbehandling. Du kommer til at bruge din viden og erfaring i et stærkt fagligt miljø, hvor dine opgaver er koncentreret omkring den faglige bedømmelse, idet den praktiske forberedelse til analyse og forsøg varetages af andre kolleger.  
 
Opgaverne løses i vidt omfang selvstændigt, men du har som nævnt mulighed for at sparre med dine kolleger, ligesom der i særligt komplicerede tilfælde søges råd og samarbejde med uddannelsesinstitutioner og forskningsmiljøer.  
  
Du får mulighed for selv at tilrettelægge dine opgaver og det er afgørende at du har evnen til at forvalte den udstrakte frihed, der også er i jobbet. Kulturen i Franck Miljø- & Geoteknik er præget af fleksibilitet og samarbejde, så det er vigtigt, at du kan identificere dig hermed.  
 
Erfaring fra tilsvarende miljø – eller måske fra uddannelse og forskning? 
 
Din uddannelsesmæssige baggrund er inden for Kvartærgeologi. Efter uddannelse som geolog har du ideelt set arbejdet med ovennævnte opgaver hos en rådgivende ingeniør eller i en anden geoteknisk virksomhed. Du kan imidlertid også have opbygget din erfaring og viden indenfor forsknings- eller undervisningsområdet, og nu har fået lyst til at bruge din viden i en mere praktisk sammenhæng, hvor dine vurderinger kommer til at ligge til grund for de bygge- og infrastrukturprojekter, som overalt skyder op rundt om i landet. 
 
Du har et solidt fagligt overblik, arbejder struktureret og effektivt samt leverer generelt på et højt kvalitetsniveau. Du evner at formulere dig præcist og let forståeligt, både mundtligt og skriftligt, og du har kendskab til brug af GeoGIS 2020 eller alternativt den tidligere version. 
 
Kulturen i Franck Miljø- og Geoteknik er præget af fleksibilitet og samarbejde, så det er også vigtigt, at du som person er jordnær, uformel og ligetil. 
 
Faglig udvikling i ukomplicerede og fleksible rammer – også hvad angår arbejdstid  
 
Du bliver en del af et erfarent og dygtigt team med kolleger inden for både det geotekniske og det miljøtekniske område. Kontoret i Horsens fokuserer på opgaver i Jylland, men du får også kolleger på Sjælland, hvilket skaber yderligere fundament for faglig sparring. Franck Miljø- & Geoteknik er en økonomisk sund og veletableret virksomhed, der byder på gode ansættelsesforhold og fleksibilitet. 
 
Send din ansøgning snarest muligt! 
Der er et rigtig fornuftigt aktivitetsniveau hos Franck Miljø- og Geoteknik, og der er udsigt til mange spændende opgaver forude, så hvis du har de rette kompetencer og lysten til at være med i en solid, velfungerende virksomhed, så søg stillingen her
 Geografi: Fyn og Jylland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: HorsensVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk