Controller

Baggrund i revision eller regnskab – klar til næste udfordring?

Viden og indsigt gennem data 
 
Afsættet for den nyetablerede stilling er yderst positivt. Tenax Sild A/S er inde i en solid udvikling, hvor den nylige overtagelse af en del af Launis A/S´ aktiviteter kombineret med markante investeringer i IT har affødt et behov for at styrke de administrative processer på hovedkontoret i Nyborg. 
 
Du har derfor mulighed for at få en spændende og varieret rolle i økonomifunktionen. I tæt samarbejde med økonomichefen bliver det din primære opgave at skabe viden og indsigt ud fra data og på baggrund af din faglighed og erfaring proaktivt at tilvejebringe overblik og transparens til brug for ledelsens beslutninger.  
 
Hverdagen vil bestå af en række selvstændige opgaver på tværs af økonomiafdelingen. Ligesom du naturligt vil opleve et samspil med de 2 produktionsassistenter/controllere på fabrikkerne i hhv. Nyborg og Aalbæk. Opgaverne vil både omfatte finans– og business-områderne, bl.a: 
 
  • Udarbejdelse af månedsrapportering, budget og forecast  
  • Økonomiske analyser og præsentation af disse  
  • Optimering og automatisering af systemer og processer i forhold til rapportering og controlling 
  • Udarbejdelse af materialer til bestyrelse og direktion 
  • Likviditetsanalyser og styring 
  • Sparring med økonomichefen og CEO  
  • Support i forhold til afdelingens daglige opgaver  
 
Stærk regnskabskompetence og lyst til proaktiv controlling  
 
Du sidder sikkert i dag i revision eller en økonomiafdeling, hvorigennem du har opbygget en solid kompetence inden for de klassiske måneds- og årsrapporteringsdiscipliner. Du har imidlertid en stærk motivation for at supplere disse opgavetyper med mere resultatskabende og forretningssnære controller-udfordringer. Uddannelsesmæssigt medbringer du en cand.merc., en HD-R eller tilsvarende.  
 
Du er fagligt og personligt ambitiøs, og du har allerede haft selvstændigt ansvar for opgaver, der har udviklet dine kompetencer, både hvad angår det regnskabstekniske og din forståelse for de forretningsmæssige sammenhænge.  
 
IT er blandt dine interesseområder/spidskompetencer, og du er ofte den, som kollegerne spørger til råds, hvad enten det gælder Excel eller andre IT-systemer. Du arbejder struktureret og metodisk med opgaverne, men har samtidig den personlige fleksibilitet, som gør, at du trives i et uformelt miljø.  
 
Nøglerolle tidligt i karrieren  
 
Er du klar til at tage dit næste spring i karrieren, så har du her muligheden for at få en nøglerolle i en markedsledende virksomhed, hvor ledelsen ønsker sig en sparringspartner på controllingområdet.  
 
Økonomifunktionen gennemgår på linje med en række af de øvrige funktionsområder en spændende udvikling, der skal ruste virksomheden til at tage den styrende rolle, som markedspositionen tilsiger. Du får derfor masser af muligheder for at præge din funktion og din hverdag. Miljøet er kendetegnet af en ligetil og uformel omgangstone, hvor virksomhedens ledelse lægger vægt på trivsel og udvikling af medarbejderne. 
 
Kontakt Jesper Nielsen eller Wickie Jensen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’klik her’ hurtigst muligt. 
 Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: NyborgVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk

Wickie Irene Jensen
Kontakt Wickie Irene Jensen
Mobil: +45 2845 2015
E-mail: wj@peoplelink.dk