Direktør Innovation

Fremtidens løsninger til fødevareerhvervet i Danmark

Som Direktør for SEGES Innovation bliver din absolutte hovedopgave at være drivkraft i, at udvikle et bæredygtigt, klimaeffektivt og økonomisk konkurrencedygtigt landbrug i Danmark, sammen med din organisation og resten af SEGES. Din indsats bliver afgørende for, at SEGES får rollen som trusted partner i fødevareklyngen, i forhold til at realisere vision 2050 om et klima-neutralt fødevareerhverv. Du kommer med fra starten, og vil sammen med dine direktør-kolleger og de strategisk vigtige aktører i branchen, arbejde med at omsætte vision til strategier og handlinger. Det er dig, der sammen med dine 7 dygtige og indsigtsfulde ledere og områdets i alt 250 vidensmedarbejdere, konkretiserer de initiativer og innovationsindsatser, som visionen kalder på.


SEGES har fokus på klimavisionen, og på at være et foregangsland for et bæredygtigt landbrug med stærk økonomi og høj international konkurrencekraft. SEGES har ikke alle løsningerne, men der arbejdes dedikeret med innovation på bl.a. mark, stald, husdyr, grøn energi og stærke digitale løsninger. Innovationen foregår i et tæt samarbejde med universiteter og en bred vifte af eksterne aktører. Partnerskaber i forhold til konkrete innovationsprojekter er her en naturlig del af paletten.


Parallelt med denne dagsorden arbejder SEGES Innovation med en bestående portefølje af indsatser, som er prioriteret af de forskellige produktionsgrene, samarbejdspartnere eller kunder.


Som direktør får du det samlede ledelsesansvar for området, og du administrerer et samlet budget tæt på pt. 366 mio. kr. Finansieringen kommer fra prioriterede udviklingsmidler i landbrugets fonde, ansøgte projektmidler og kommercielle aktiviteter. Du spiller selv en aktiv rolle i at fremskaffe finansieringen, når projekterne eller partnerskaber har en strategisk, økonomisk eller relationel betydning.


Du kommer ind i en organisation med top engagerede kolleger med specialistviden i verdensklasse, så din egen lederrolle får hovedvægt på at skabe og implementere de forandringer, der skal til, for at organisationen kan nå de mål, der bliver aftalt. Der er allerede initiativer i gang, som du kan tage afsæt i. En væsentlig opgave er selvfølgelig sammen med dine ledere, fortsat at skabe motivation og engagement hos medarbejderne.


Sidst men ikke mindst repræsenterer du SEGES ved kongresser, overfor interessenter, samarbejdspartnere, bestyrelser, m.v., hvor du blandt andet holder indlæg og generelt sikrer en synlig og forståelig formidling af ny viden og innovation, der flytter grænser. Jobbet indebærer tillige et tæt samarbejde med den øvrige del af organisationen i Landbrug & Fødevarer - blandt andet om fagpolitiske og forskningsrelaterede spørgsmål.

Stærk lederprofil, der kan skabe rammer og samarbejde som afsæt for fremtidens innovation


Du er formentlig allerede i en lignende position i dag, eller denne  stilling er dit næste naturlige karrieretrin. Du kan også komme fra en direktørposition i en videns- eller rådgivningsvirksomhed, hvorfra du kan sætte dine erfaringer i spil.   Vigtigst er det, at du er en dygtig leder med en stærk profil strategisk, og at du kan skabe rammerne for værdiskabende og banebrydende innovation i en videnstung organisation.


Du er tillidsvækkende med en naturlig personlig gennemslagskraft. Du ved, at gode løsninger skabes i et bredt samarbejde og med det lange seje træk. Du begår dig nemt på alle niveauer - også i politiske miljøer – og du kan skabe engagement og god energi omkring dig.


Dit fagområde er ikke afgørende, men det er essentielt, at du har en naturvidenskabelig forståelse og interesse. Hvis du kender til fødevaresektoren i forvejen, samt har erfaring med forskellige former for finansiering af forsknings- og udviklingsaktiviteter er det en fordel. Alternativt kan du på anden vis have erfaring med at fremskaffe finansiering eller indgå strategiske partnerskaber.  


Hovedparten af organisationen arbejder på SEGES adresse i Skejby, hvorfor størstedelen af din arbejdstid er der. Du kommer imidlertid også til at være en del på Axelborg i København, og hos de vigtige aktører for området, såvel nationalt som internationalt.


Central rolle med en enestående timing ift. at få indflydelse og gøre en forskel


Erhvervet og dermed SEGES er i en strategisk vigtig periode, og du får en rolle med stor indflydelse på de store dagsordener, og en enestående mulighed for at gøre en forskel for aktørerne i branchen. Hertil kommer, at du som medlem af direktørgruppen favner bredere end dit eget område, og at du får en arbejdsplads med dygtige og engagerede kollegaer, hvor både faglighed og mennesket har afgørende betydning.


Du er velkommen til at kontakte SEGES direktør Ejnar Schultz på 21717739 eller partner hos PeopleLink Lene Mølholm på 42363975, der assisterer i processen. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’. Vi vil gerne høre fra dig senest den 14. august – men også gerne som det passer dig frem til da. Du kan læse mere på www.seges.dk og om Klima-neutral vision 2050 på https://lf.dk/klimaGeografi: Østjylland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: SkejbyVil du vide mere?

Lene Høgh Mølholm
Kontakt Lene Høgh Mølholm
Mobil: +45 4236 3975
E-mail: lhm@peoplelink.dk