Discipliningeniør

Fagligt ansvar for det roterende udstyr

Alsidige opgaver indenfor drift, vedligeholdelse og udvikling

Du kommer til at indgå i teamet af discipliningeniører, hvor du får fagligt ansvar for det roterende udstyr på raffinaderiet. I samarbejde med drifts-, vedligeholds- og projektorganisationerne bliver du den faglige tovholder indenfor dit felt, der sikrer optimal sikkerhed, ressourceudnyttelse og rentable løsninger.

Du kommer til at arbejde med en bred vifte af teknologier indenfor pumper, kompressorer, turbiner m.v. – og med meget høje krav til stabil drift og sikkerhed.

Blandt dine vigtigste opgaver kan nævnes:

  • Udbygning af redskaber, procedurer samt inspektionsmetoder, som sikrer optimal sikkerhed, ressource-udnyttelse og rentabilitet
  • Udarbejdelse af kravspecifikationer for nyt udstyr
  • Forestå den faglige afklaring og have løbende kontakt med leverandører under udvikling og gennemførelse af projekter og større vedligeholdelsesopgaver
  • Yde bistand til vedligeholdelsesafdelingen, herunder vedligeholdelse af dokumentation, reparations- og vedligeholdelsesmanualer
  • Yde support til driften af raffinaderiet
  • Yde bistand som ekspert i forbindelse med havarier og fejlfinding på kritisk udstyr, samt vurdere om udstyret er fit for service
  • Aktiv deltagelse i udvikling og forbedring af virksomhedens sikkerhedsstandarder

Som ansvarlig for det roterende udstyr vil dine berøringsflader spænde bredt. Især i design og projekteringsfasen, og når anlæg skal godkendes og overdrages til drift og/eller vedligehold, vil du have en meget synlig og aktiv rolle overfor projekternes interne og eksterne interessenter. Det er ofte dig, som har kontakt til underentreprenører, samtidig med at du er bindeled til dine kollegaer i de operationelle afdelinger. Derudover vil det være dig der afslutter projekterne og vedligeholdelsesopgaverne, og står for kvalitetssikring og rapportering.

Du vil få teknisk ansvar for anlæg overalt på raffinaderiet, og du vil komme i berøring med de fleste funktioner og niveauer i organisationen. Du får derfor en bred indsigt i raffinaderiet og en vigtig rolle i prioritering af raffinaderiets midler og ressourcer. 

Erfaring fra forsyning, offshore eller procesindustrien  

Du er uddannet maskiningeniør eller måske maskinmester, og du har minimum et par års erfaring med projektering, inspektion og vedligeholdelse med fokus på roterende udstyr. Branchemæssigt kan der være flere indgange til jobbet, men kommer du fra forsyning, offshore eller anden tung procesindustri, vil du have gode forudsætninger, for at sætte dig ind i de primære problemstillinger. Det vigtigste er din faglige interesse for disciplinen, og at du motiveres af stor afveksling i de enkelte opgaver. Du har lyst til at udvikle din faglige kompetence, og til at tilegne dig ny viden på området, så du efter en periode, er i stand til at sætte dig ind i komplekse branchespecifikke problemstillinger og tage ansvaret for beslutninger med store tekniske og økonomiske konsekvenser.

Din faglige drivkraft gør dig til en selvstarter, og du er proaktiv i din tilgang til opgaverne. Du er praktisk indstillet, og begår dig godt på tværs af organisatoriske niveauer. Da dine beslutninger ofte kan have vidtrækkende konsekvenser, er det afgørende, at du som fagperson kender dine begrænsninger og ved, hvornår du skal trække på andre kræfter. Du trives med at strukturere og overskue komplekse projekter, og har gennemslagskraft til at følge projekterne til ende. I forhandlingsprocesser er du selvsikker og vedholdende, og du formår at få argumenterne til at brænde igennem.

Da organisationen arbejder i et internationalt miljø, er det en forudsætning at du behersker engelsk i skrift og tale.

En unik mulighed for at styrke dine kompetencer

Du tilbydes en sjælden mulighed for at arbejde med en bred vifte af opgaver, og samtidig specialisere dig inden for en specifik disciplin på et af Danmarks største procesanlæg. Du kommer til at få afgørende indflydelse på driften og vedligeholdelsen af anlægget, hvor du kommer til at arbejde med store budgetter, de strengeste krav og den højeste kvalitet. Du vil blive udfordret, og der vil være en høj læringskurve, der vil styrke dine kompetencer både fagligt og personligt. Så har du baggrunden, interessen og gennemslagskraften, kan dette job blive et vigtigt skridt i din karriere.

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Trekantsområdet
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: FredericiaVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk