International Salgschef

med potentiale, ambition og forretningsforståelse

Kunden i centrum – tæt dialog med beslutningstagerne

Du bliver overordnet ansvarlig for salget til såvel eksisterende som nye kunder, primært i Tyskland, Holland og Skandinavien. Ledelsen og bestyrelsen har sat retningen og lagt de strategiske rammer, og det bliver dit ansvar at operationalisere salgsstrategien og eksekvere indsatserne. I den forbindelse bliver dine vigtigste opgaver at:

  • Gå forrest i implementeringen af de strategiske indsatser, herunder at planlægge og gennemføre salget hos såvel eksisterende som nye kunder
  • Skabe indsigt i kundernes behov, markedets tendenser og inspirere til mersalg ved at have fingeren på pulsen i forhold til kunder, beslutningstagere og markedet i hele salgskæden
  • Ledelse og udvikling af salgsteamet, pt. bestående af 3-4 medarbejdere
  • At brande virksomheden og skabe synlighed på markedet omkring virksomhedens brands

Du bruger størstedelen af din tid på kunderne, hvor du styrker relationerne og opsamler viden, som du bruger til at inspirere til mersalg, produktudvikling og forretningsmuligheder. Du bliver en del af ledergruppen og en vigtig sparringspartner for ledelsen. Efterhånden som du arbejder dig ind i rollen og forretningen, får du et tæt samspil med både ledelsen og den aktive bestyrelse omkring udvikling af den fremtidige forretningsmodel. 

Din hverdag vil derfor indeholde en stor variation af opgaver, hvor du veksler mellem at kortlægge nye forretningsmuligheder, at pleje eksisterende kunderelationer og identificere mersalg – som du finder hos distributører, retailers og slutbrugere. 

Dit primære arbejdssted er Odense, men der vil være en del rejseaktivitet forbundet med jobbet. 
 

Ambitiøs og målrettet salgsleder med potentiale

Du har en relevant kommerciel uddannelse på min. BA-, HD- eller tilsvarende niveau, du har opbygget erfaring med salgsledelse og har demonstrerede salgsresultater hos internationale kunder. Har du erfaring fra branchen eller relaterede brancher er det en fordel, men erfaring med salg til internationale retailers – evt. via distributører – og den rigtige indstilling samt et stærkt drive er vigtigere. 

I dit salgsarbejde har du flair for at skabe en positiv kontakt til såvel dine kunder som andre aktører på markedet, og du opbygger tillidsfulde relationer og partnerskaber. Med udgangspunkt i den viden omkring markedet og din teoretiske baggrund formår du at samle kræfterne omkring dine indsatser.

Du har allerede erfaring med salgsledelse, her coacher og inspirerer du ved at går foran med tydelig vindermentalitet og have fingeren på pulsen i forhold til kunder, marked og trends. Du udfordrer status quo, og kan se forretningsmuligheder, herunder afsætningskanaler, produkter og forretningsmåder. Men vigtigst er det, at du formår at dele din viden og formidle mulighederne til at skabe resultater sammen med dine kolleger.

Det er desuden et vigtigt succeskriterie, at du kan arbejde på både strategisk, taktisk og operationelt niveau, og at du er parat til at ”tage arbejdshandskerne på” for at nå i mål. Din arbejdsstil kendetegnes derfor også ved, at du er eksekverende, struktureret og vedholdende. Da du skal operere på de nævnte markeder, er gode sprogkundskaber en forudsætning for din succes.


Karrieremulighed i en spændende vækstvirksomhed

Du bliver en del af en succesfuld virksomhed med ambitioner for yderligere vækst og udvikling af forretningen – og ikke mindst kræfterne til at gøre det til virkelighed. Kulturen er præget at stolthed og passion omkring kvalitet, produkter og bæredygtighed. Du vil opleve gode kolleger, sammenhold, ordentlighed og passion for udvikling. 

For den rette kandidat er dette en karrieremulighed med stort perspektiv og muligheder for at både personlig og faglig udvikling. Du får forretningsmæssig sparring fra både ledelse og en aktiv bestyrelse, og dermed stor indflydelse og mulighed for at sætte dit fingeraftryk på den fremtidige udvikling af forretningen. 

Kontakt Nancy Lohmann hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til samtale.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: OdenseVil du vide mere?

Nancy Lohmann
Kontakt Nancy Lohmann
Mobil: +45 53 38 41 91
E-mail: nl@peoplelink.dk