QA engineer

High-end produkter indenfor finmekanik og medico

Du kommer rundt i hele ISO 13485-universet

I tæt samspil og med direkte reference til kvalitetschefen får du en varieret og fagligt udfordrende hverdag med bl.a.:

 • QA-support til udviklingsprojekter, produktion og indkøring af nyt udstyr, herunder operationsmanualer, procesbeskrivelser m.v.
 • Drive tværorganisatoriske CAPA-initiativer
 • Foretage risikoanalyser i samarbejde med interne stakeholders
 • Planlægning, koordinering, afvikling og opfølgning på interne audits
 • Fastlægge testplaner for nye produkter/komponenter
 • Udvikling af testfiksturer til Werth målemaskine
 • Analyse af kvalitetsdata og i samarbejde med R&D at udvikle systemtest og afstemme tolerancekrav
 • Behandling af kundereklamationer
 • Deltagelse i leverandøraudits
 • Ad hoc opdatering af tegninger og kvalitetsspecifikationer
 • Forestå valideringsopgaver
 • Træning af kollegaer i organisationen

Du får masser af interne snitflader til udvikling, PTA, indkøb, logistik og produktion, ligesom du vil være i løbende kontakt med eksterne samarbejdspartnere.


Kompetent samarbejdspartner

Det er kort sagt, hvad dine kolleger og din chef kigger efter. Kompetent betyder, at du medbringer min. 3-5 års erfaring fra en lignende stilling. Dvs. du har en teknisk uddannelse, er fortrolig med et produktionsmiljø, og har allerede fungeret som intern auditor. Dine erfaringer inkluderer også ISO kvalitetsledelse med ISO 9001:2015 eller ISO 13485:2016. Med til dine hidtidige arbejdsopgaver hører risikoanalyser, valideringer og praktisk arbejde i et CAD-system – så du selvstændigt kan opdatere en 2D tegning.

Samarbejdspartner betyder, at du forstår og trives rigtig godt med et tværgående samspil med kolleger fra flere forskellige afdelinger. Du er typen, der gerne lytter og sætter dig ind i de forretningsmæssige overvejelser, men samtidig forstår at trække en tydelig streg, når kvalitetsstandarder skal overholdes. Du vinder hurtigt kollegernes respekt på grund af din oprigtige interesse for produkter og processer, din analytiske og samtidig hands-on tilgang, og ikke mindst din evne til at forholde dig objektivt til fakta.

Ortofon arbejder meget internationalt og har flere nationaliteter ansat. Derfor er skriftligt og mundtligt engelsk et formkrav.


Stærk makker til Q-chefen

Du bliver en vigtig kollega i kvalitetsteamet, og dine opgaver dækker et bredt spektrum. I takt med at du opbygger dine kompetencer inden for Ortofons produkter og processer, vil du udvikle dig til en naturlig sparringspartner for Q-chefen – og således blive inddraget i flere overordnede overvejelser og beslutninger på kvalitetsområdet.

Ortofon har store udviklingsplaner for fremtiden, hvor kvalitetsstyring ses som en afgørende integreret del af disse ambitioner.

Kontakt PeopleLinks konsulenter Jesper Nielsen på +45 2448 2015 eller Pernille Lærke Iversen på +45 2887 2115 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.

 

 

 Geografi: Sjælland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: NakskovVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk

Pernille Lærke Iversen
Kontakt Pernille Lærke Iversen
Mobil: +45 2887 2115
E-mail: pli@peoplelink.dk