Quality Manager

En kvalitetsrejse, der berører hele organisationen

Udvikling af kvalitetsfunktionen

Ortofon har i mere end 100 år udviklet og produceret produkter af så høj kvalitet, at virksomheden i dag står på et fundament af international anerkendelse, som producent af nogle af verdens fineste pick-up’er. Ortofon er ligeledes leverandør af mikro-komponenter til nogle af de mest krævende producenter af medico devices. Kvalitet har derfor naturligvis altid været i centrum og virksomheden har en produktion som er certificeret efter ISO 13485. Kvalitet er med andre ord en del af Ortofons DNA.


En ny ledelse, nyt strategisk fokus og ikke mindst en fast beslutning fra ejerkreds og bestyrelse om fortsat at ville udvikle virksomheden, indebærer imidlertid, at processer, procedurer og organisation udfordres og udvikles.


Din rolle bliver at tage stafetten på en rejse hvor kvalitet bliver en af grundpillerne i en modernisering og strukturering af en række funktioner i virksomheden. Du kommer derfor til at arbejde i et felt, hvor du både skal favne kvalitetsansvaret på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Strategisk niveau; som en del af ledelsesteamet, hvor beslutninger går på tværs af funktionsinteresser. På taktisk niveau; som leder for et QC/QA team bestående af 5 erfarne og dedikerede medarbejdere. Og ikke mindst som Q-fagligt fyrtårn i din operationelle ekspertrolle, hvor du arbejder med certificeringer, audits, giver med og modspil til udviklings -og produktionsafdelingerne og i det hele taget sætter kvalitet på dagsordenen.


Erfaring fra produktionsmiljø

Du har en solid erfaring med udvikling af kvalitetsfunktionen optimalt fra produktionsmiljøer, hvor udvikling af egne produkter har været en del af forretningsmodellen, og hvor kvalitetsfunktionen er en bærende del af virksomhedens forretningssystem. Optimalt set har du erfaring med ISO 13485, alternativt ISO 9001.


Uddannelsesmæssigt er du sikkert ingeniør, men din retning er ikke afgørende - om du har kemi, apparat/elektronik eller mekanik baggrund, vil du under alle omstændigheder have et teknisk fundament for at sætte dig ind i de daglige problemstillinger.


Vigtigst er det at du har valgt kvalitetsarbejdet som din faglige løbebane, og derfor har indgående kendskab til de vigtige fagdiscipliner indenfor dit felt – Ortofon er en virksomhed, hvor viden og kompetence giver taletid og gennemslagskraft.


Det bliver afgørende for din succes – og dermed Ortofons ambition om at modernisere kvalitetsfunktionen, at du interesserer dig for og forstår hele værdikæden i en komplet supply chain – fra udviklingsprocesserne til udgangskontrollen.


Det er dertil vigtigt, at du kan skabe en sund og åben dialog med kolleger på alle niveauer og du har sikkert allerede erfaret, at du bedst opnår dette gennem en klar strategi, en systematisk tilgang til opgaven og en utvetydig kommunikation hvor kollegerne ikke er i tvivl om mål og hensigt.


Nøglerolle i en forandringsproces

Du tilbydes her et job med stor indflydelse og direktionens fulde opbakning til den kvalitetsrejse du kommer til at stå i spidsen for. Du vil opleve engagerede og stolte kolleger, som har været med til at skabe det stærke fundament som i nu sammen skal bygge videre på. Du vil også opleve et Ortofon som undergår store forandringer – hvor måder at organisere sig ændres, og hvor du bliver en væsentlig spiller i at finde og cementere det nye fundament for en moderne og fremtidssikker teknologivirksomhed.


Kontakt Jesper Nielsen eller Pernille Lærke Iversen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Sjælland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: NakskovVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk

Pernille Lærke Iversen
Kontakt Pernille Lærke Iversen
Mobil: +45 2887 2115
E-mail: pli@peoplelink.dk