Stærk leder til at udvikle den økologiske markedsindsats

Vil du stå i spidsen for udviklingen af den økologiske markedsindsats i Danmark? Brænder du for at lede værdiskabelsen for virksomheds- og køkkenmedlemmer samt samarbejdet med detailhandlen i en ambitiøs og indflydelsesrig interesseorganisation? I Økologisk Landsforening søges der en chef for markedsafdelingen, som brænder for bæredygtighed, herunder udviklingen af mere og bedre økologi til gavn for mennesker, dyr og natur.


Organisation og strategi

Med reference til Økologisk Landsforenings administrerende direktør indgår du i et stærkt lederteam, der bl.a. arbejder tæt sammen om en vigtig forandringsproces, hvor den brede interessevaretagelse for den økologiske og bæredygtige omstilling er i centrum. Her får du et væsentligt ansvar for innovation af markedsindsatsen. Det er udviklingen af foreningens fremtidige aktiviteter, idet der tilstræbes stærkt tværfagligt samarbejde både internt og i forhold til medlemsbaglandet.

Du vil stå i spidsen for et erfarent og passioneret markedsteam på seks personer, der har ansvar for detailhandel, eksport og foodservice. Væsentlige forandringspunkter er her, at medlemsbasen skal udvides og involveres yderligere via en mere synlig værdiskabelse, og der skal opbygges et kommercielt ben med egen indtjening som supplement til den eksisterende projektfinansiering fra fonde.


Opgaver

I takt med, at du arbejder dig ind i jobbet og får forståelse for foreningens markedsplacering og relationer, kommer du til at kende medlemmernes og partneres behov – gerne før de selv gør – og formår at synliggøre, hvordan foreningen skaber værdi over for dem og for økologiens udvikling i markedet generelt. Du kommer derfor til at arbejde med en bred palette af opgaver fra strategi over planlægning til eksekvering. Uanset opgave, er ledelsesopgaven i centrum fra at være sparringspartner og motivator i dagligdagen til at drive forandringsagendaen i afdelingen. Blandt dine hovedopgaver kan nævnes, at:

 • Skabe en kultur i afdelingen, der sætter medarbejdernes viden og innovationskraft endnu mere i spil

 • Drive udvikling af markedsafdelingens forskelligartede afsætningsfremmende aktiviteter indenfor detail, foodservice, eksporthandelsindsats, forbrugerevents, kampagner etc.

 • Udvikle og forankre et kommercielt ben indenfor nye viden-, rådgivnings- og konsulentydelser, der f.eks.  kan skabe øget konkurrencekraft hos medlemmerne

 • Kvalitetssikre det faglige indhold i projektporteføljen, ligesom du selv bidrager med din ekspertise i udvalgte projekter. Du er med fra start til slut i projekterne – fra udviklings- og eksekveringsprocessen til afrapportering og effektvurdering

 • Servicere virksomhedsmedlemmer, køkkenmedlemmer og vores samarbejdspartnere fra handlen

 • Rekruttere og fastholde medlemmer samt sikre en høj medlemstilfredshed og -involvering

Med til jobbet hører også ansvaret for løbende budgetopfølgninger og finansielle dispositioner for din afdeling, herunder løbende prioritering og ressourcestyring ift. medarbejdere og projekter.


Kompetencer

Økologisk Landsforening er mere optaget af, hvem du er, og at du brænder for deres dagsorden, end hvor du har din erfaring fra. Afgørende er det dog, at du har ledelsestalent med minimum 3 års erfaring inden for personaleledelse, og du er kendt for at være dygtig til at motivere dit team. Som leder er du både optaget af bæredygtighed og resultatorienteret samtidig med, at du skaber gode arbejdsforhold for din organisation. Du overholder aftaler, er god til at forventningsafstemme og evner at prioritere blandt mange ønsker og behov, såvel internt som eksternt.  

Skal vi gøre det mere konkret, er foreningens ønskeliste, at du har:

 • En stærk lederprofil, eller du er et ledertalent, som evner at sætte retning for, motivere og udvikle dit team også under forandringer og en god teamplayer ift. lederteamet
 • Solid forretningsforståelse og resultatorienteret
 • Erfaring med at udvikle bærende kunderelationer – og hjemmevant overfor både mindre aktører og beslutningstagere på topleder niveau
 • Innovationskraft og nytænkende i forhold til afsætning, markedsføring og markedsudvikling
 • Stærke samarbejdsevner og erfaring med at etablere og eksekvere strategiske partnerskaber
 • Erfaring med projektledelse og porteføljestyring er et krav, erfaring med fondsfinansiering er en fordel
 • Relevant uddannelsesmæssig baggrund på kandidatniveau og gerne en ledelsesuddannelse, eller du er på vej i et forløb

Har du erfaring indenfor fødevarebranchen og/eller et netværk i branchen og ser du det som en fordel, at den internationale dagsorden også er i dit ansvarsområde, er det et ekstra plus.

Som person er du involverende, positiv og god til at forventningsafstemme med interessenter. Du forstår værdien af et stærkt samarbejde og evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af organisationen, hvor du udvikler tværfaglige synergier. Derudover er du løsningsorienteret og formår at udfordre sagligt og professionelt.


Uformelt miljø med stor indflydelsesmulighed 

Som chef for markedsafdelingen i Økologisk Landsforening får du stor indflydelse på organisationens udviklingsdagsorden og fremtidens økologi. Du vil indtræde i en organisation, der favner hele værdikæden fra jord til bord, hvilket afspejles i arbejdsmiljøet og medarbejderstaben, der er karakteriseret af passion, åbenhed, humor og godt kollegaskab.


Ansættelse og arbejdssted:
Stillingen, der er en fuldtidsstilling efter funktionærlovens vilkår, ønskes besat den 1. april 2021. Dit arbejdssted er Økologiens Hus i Agro Food Park 15, DK-8200 Aarhus N


Ansøgningsfrist og yderligere oplysninger:

Mandag d. 18. januar 2021. 1. runde samtaler forventes afholdt mandag d. 25. januar. Send os din ansøging og dit CV via 'Søg stillingen'.

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte administrerende direktør fra Økologisk Landsforening Helle Borup Friberg på tlf. 2030 8356 eller partner Lene Mølholm, PeopleLink på tlf. 4236 3975. Geografi: Østjylland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: ÅbyhøjVil du vide mere?

Lene Mølholm
Kontakt Lene Mølholm
Mobil: +45 4236 3975
E-mail: lhm@peoplelink.dk