Geotekniker

Med stærkt fagligt fundament og interesse for digitalisering

Franck Miljø- & Geoteknik ønsker at udnytte den positive aktivitet i markedet til at sætte yderligere skub i udviklingen af forretningen. Dette sker både ved at udvikle medarbejdernes kompetencer og gennem en modernisering af virksomhedens måde at arbejde med opgaverne. Franck Miljø- & Geoteknik er derfor på en spændende rejse, hvor både de fysiske rammer står over for en stor opgradering når det nye domicil i Smørum tages i brug i løbet af foråret, og gennem en øget digitalisering og reviderede processer som tager afsæt i virksomhedens kvalitetssystem.  


Udvikling af det faglige tilbud til kunderne - med afsæt i nye kompetencer

Som Geotekniker får du en nøglerolle i et team af engagerede og kompetente kolleger. Som nævnt er der ambition om at udvikle forretningen indenfor nye kompetenceområder – og det er tanken, at du arbejder dig ind i virksomhedens systemer og kutymer, ved at indgå i et tæt samarbejde med dine kolleger. Det vil være om de opgaver, der i dag optager det meste af afdelingens hverdag – myndigheds -og kundekontakt, planlægning og faglig vurdering af opgaver, tilsyn og vejledning på byggeplads, rapportskrivning m.v.

Hertil kommer, at du vil få en fremtrædende rolle i at udvikle afdelingens kompetencer indenfor området beregning og dimensionering. Det kan f.eks. være indenfor grundvandssænkning, spunsberegning, fundament- og pæleberegning eller vejdimensionering.

Din rolle vil i den forbindelse både favne egne opgaver og kunder, samt en forventning om, at du vil dele din viden og gennem sparring med kolleger på både Sjælland og i Jylland, være med til at udvikle det faglige niveau i virksomheden.  


Ambitiøs Geotekniker med viden indenfor beregning og dimensionering  

Du har allerede en rolle som faglig ”go to” kollega i kraft af din viden og passion for geoteknik. En rolle som du har opbygget gennem nogle år, hos en af de ledende rådgivningsvirksomheder eller på kundesiden hos den del af branchen, som sidder med de store anlægsprojekter.

Du har et bredt fagligt fundament, og det er ikke afgørende, hvor du har din faglige spidskompetence. Spændende områder kan f.eks. være:

  • Grundvandssænkning, herunder spunsberegning og anlægsdimensionering

  • Fundaments -og pæleberegning

  • Vejdimensionering

  • Tolkning af CPT og SPT-test

  • Beregning i PLAXIS, Spokes, Optum, StruSoft Dimension m.fl.

Du har en udpræget team orienteret tilgang, og du har erfaring for hvad der skal til, for at skabe et godt samarbejde, baseret på gensidig respekt. Kolleger og samarbejdspartnere anerkender dig for din tydelige og løsningsorienterede måde at kommunikere på.

Du har og udstråler faglig sikkerhed, der kombineret med din erfaring og passion for geoteknik, giver dig fundamentet til at træffe beslutninger, og samtidig lysten til at dele din viden, og lære fra dig. Kulturen i Franck Miljø- & Geoteknik er direkte og ukompliceret, og det er vigtigt at du som person er jordnær, uformel og velafbalanceret. Samtidig har du den resultatorientering og sikkerhed, der gør at du naturligt tager del i arbejdet med at opsøge muligheder, for hermed at sikre morgendagens opgaver.


Indflydelse og mulighed for at præge den faglige udvikling

Du bliver en del af et erfarent og engageret team med kolleger inden for både det geotekniske og det miljøtekniske område. Kontoret i Slangerup (som i løbet af 2021 flytter til nyopførte lokaliteter i Smørum) fokuserer på opgaver på Sjælland, men du får også kolleger på kontoret i Horsens, hvilket skaber yderligere fundament for gensidig faglig udvikling. Franck Miljø- & Geoteknik er en økonomisk sund og veletableret virksomhed, hvor man konstant søger udvikling, og med en ambition om at sætte yderligere fokus på nye områder, har du en udtalt mulighed for personlig og faglig udvikling og indflydelse.


Send din ansøgning snarest muligt!

kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Sjælland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: Slangerup/SmørumVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk