Global Service Manager

Eksekvering af ambitiøs vækststrategi

TRESU er en højt specialiseret virksomhed, der tilbyder flexo-trykmaskiner samt systemer og produkter til flexo, digital og offsettryk til emballageindustrien. TRESU har allerede en meget velfungerende servicefunktion, som understøtter kundernes behov for service, problemløsning og opgraderinger. Den globale serviceafdeling er sammensat af teams i Danmark og USA, ligesom der findes eget service set-up i Italien, Kina og Japan. Efter mange år i branchen – og med udstyr fra TRESU i 24 timers drift over hele verden – er efterspørgslen efter serviceprodukter og -ydelser allerede stor. Samtidig vurderes potentialet at være endnu større, og TRESU har derfor besluttet at styrke organisationen med en Global Service Manager, som vil stå i spidsen for at udvikle serviceforretningen. 
 
Udvikling af organisation og koncepter 

Som Global Service Manager er din opgave at fortsætte arbejdet med at geare organisationen og processerne til at møde de muligheder, der ligger inden for serviceområdet. Du skal udvikle værktøjer og koncepter, der understøtter, at salg og leverance af serviceprodukter bliver prioriteret på linje med virksomhedens andre forretningsområder.

Din vigtigste opgave er naturligvis at sikre motivation og et højt kompetenceniveau i serviceafdeling samt en effektiv udnyttelse af ressourcerne, så kunderne oplever den bedst mulig service. I det daglige kommer det til udtryk ved, at du er nærværende og til rådighed omkring opgaverne og at du skaber en overskuelig struktur, der gør, at både medarbejdere og kolleger i andre afdelinger kender afdelingens mål og prioriteringer. Du kommer til at arbejde med alle aspekter af serviceforretningen:

•    Ledelse og udvikling af afdelingens medarbejdere 
•    Design og udvikling af servicekoncepter
•    Gennemførelse af kontraktforhandlinger og finansielle reviews af bestående kontrakter
•    Udvikling af uddannelseskoncepter for datterselskaber og andre interne og eksterne interessenter  
•    Identificering af potentiale og gennemførelse af kampagner 
•    Support og aktiv deltagelse i salget af serviceaftaler – internt og eksternt 
•    Spille en nøglerolle i videreudvikling og eksekvering af den globale servicestrategi 

Uden for den danske organisation vil dit ansvar især dække udrulning af servicekoncepter og globale aftaler, mens du for den danske organisation også vil være omdrejningspunkt for at prioritere aktiviteter og ressourcer. Ligeledes vil du få en særlig rolle i forhold til at varetage det overordnede serviceansvar for virksomhedens største globale kunder. 

Stærk teknisk baggrund og erfaring med at udvikle en kommerciel serviceforretning

Du har erfaring fra et lignende job i en international, teknisk organisation. Optimalt har du allerede stået i spidsen for en serviceforretning, hvor tekniske løsninger går hånd i hånd med forretningsmæssige mål. I så fald ved du, at det handler om at skabe struktur og gennem nærværende ledelse og kommunikation at skabe forståelse for, at service i høj grad er efterspurgt af kunderne – og dermed en forretningsmulighed.

Du har stor kommerciel indsigt og interesse, og du har et teknisk niveau, der sammen med din direkte og ukomplicerede stil giver dig respekt og dermed gennemslagskraft både hos kunder og internt i organisationen. Du har sikkert en teknisk baggrund som maskinmester, tekniker eller måske ingeniør og har rettet din løbebane mod at bruge din viden i en forretningsmæssig sammenhæng.

Kundernes placering over store dele af verden fordrer, at du kan begå dig ubesværet på engelsk i skrift og tale, og at din familiære situation gør, at du kan finde dig til rette med at rejse 30-40 dage pr. år hovedsageligt i forbindelse med træning af kolleger hos datterselskaberne, trouble shooting hos strategiske kunder og salgsbesøg i forbindelse med indgåelse af rammeaftaler.
   
Spændende lederjob i en markedsledende virksomhed 

Du har her mulighed for at få stort ansvar i en del af forretningen, som står foran en interessant vækstrejse. Potentialet for at udvikle aktiviteten vurderes at være meget stort – og du får en nøglerolle heri. 

Du kommer til at arbejde i et felt, hvor efterspørgslen er stor, og udviklingen af forretningen kommer til at bygge på TRESU’s evne til at udvikle de rigtige koncepter og en organisation, som kan efterkomme markedets forventninger. Du kan derfor se frem til at udfordre dig selv både ledelsesmæssigt og kommercielt sammen med et team af ledere og medarbejdere, som brænder for service.

Kontakt Jesper Nielsen på 2448 2015 eller Pernille Lærke Iversen 2887 2115 hos PeopleLink for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Trekantsområdet
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: KoldingVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk

Pernille Lærke Iversen
Kontakt Pernille Lærke Iversen
Mobil: +45 2887 2115
E-mail: pli@peoplelink.dk