AX-forretningskonsulent

Migrering af AX 09 og AX 12 til D365

Nøglerolle i internationalt ERP-projekt  

Som AX-forretningskonsulent får du en nøglerolle i en gradvis migrering af koncernens ERP-setup fra AX 09 og AX 12 baseret på en on-premise løsning til en fuldt integreret D365 løsning. Løsningen indebærer, at både produktionsenheden i Danmark og Tempur Internationals mere end 20 salgsselskaber rundt om i verden i løbet af 2023 skal være på samme platform.

Du kommer til at arbejde i feltet mellem forskellige AX versioner og tredjepartsprodukter, og som forretningskonsulent har du snitflader til store dele af organisationen, både inden for den internationale IT-organisation og til de forskellige forretningsenheder og brugere i Danmark og international.

Hovedparten af dine opgaver vil handle om forberedelse til det nye setup efterfulgt af en periode, hvor implementeringen bliver omdrejningspunkt for dine aktiviteter. Sideløbende med dette vil du, sammen med dine kolleger i ERP-teamet, være ansvarlig for at supportere organisationen med nødvendige løsninger til det bestående ERP-setup. Blandt dine ansvarsområder kan nævnes:  

  • Sparring med ERP-teamet om integrationer, arkitektur og setup-muligheder

  • Både inden, under og efter migreringen – vedligeholdelse og udvikling af miljøet, så det understøtter centrale forretningssystemer

  • Dokumentation af setup, så organisationen i størst mulig grad har mulighed for at blive selvhjulpen

  • Support til andre støttesystemer med relation til D365

  • Deltagelse i den daglige drift og support til det nuværende AX-setup

Din fysiske placering er Tempur Sealys IT-afdeling på fabrikken i Aarup på Fyn, og din organisatoriske forankring bliver i det internationale ERP-team. Migreringen starter hos salgsselskaberne, men efterhånden som løsningen rulles ud, forventes det, at kompleksiteten vil stige, når produktion, logistik og R&D kommer til – funktioner som primært er forankret i Danmark.


Solid erfaring som intern eller ekstern AX-konsulent

Der kan være mange indgange til jobbet, og du har ikke nødvendigvis en traditionel IT-uddannelse, så længe du har opbygget solid erfaring som ERP-konsulent – eksternt hos et af AX-konsulenthusene eller internt i en større organisation - med opgaver indenfor understøtning af forretningsprocesser og ikke mindst migrering til nye versioner.

Du har sikkert allerede valgt at specialisere dig inden for D365, og du har gjort dig dine første erfaringer med at benytte Azure som fleksibel vej til en professionel cloud-løsning.

Det vigtigste er, at du på baggrund af din forståelse for forretningssystemer, samt naturligvis din indsigt i forskellige AX-versioner, vil se en udfordring i at yde et meget vigtigt bidrag til en succesfuld migrering i én af regionens mest betydningsfulde virksomheder.

  Du nyder at arbejde med en bred berøringsflade, og du ser det som et aktiv at være del af en stor international koncern, hvor du har mulighed for at sparre og udvikle dig sammen med et professionelt hold af 16 kompetente kolleger - alene i IT-organisationen i Aarup.

Du taler og skriver engelsk på højt niveau, og du har mulighed for at rejse i begrænset omfang, primært i Europa.   


Faglig og personlig udvikling i et stærkt og internationalt IT -miljø

Du tilbydes et spændende job med masser af indflydelse på Tempur Sealys fremtidige ERP-setup. Du kommer til at arbejde sammen med dedikerede og kompetente kolleger i en international koncern, hvor din viden og evne til at skabe solide systemer vil være efterspurgt. Du bliver del af en koncern med succes og den økonomiske og organisatoriske styrke, det kræver at gennemføre ambitiøse mål – også indenfor IT-området.

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 2448 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: AarupVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk