Innovationschef

Innovationscenter for Økologisk Landbrug

Du realiserer forventningerne i vision og ambitioner for centret

Med reference til bestyrelsen får du denne unikke mulighed for at blive Innovationschef for det kommende kraftcenter for økologisk landbrugsinnovation: Innovationscenter for Økologisk Landbrug. Centrets formål er at drive forskning, forsøg og udvikling - samt indsamle og formidle viden om økologi. Målet er at skabe endnu mere viden og innovation og dermed værdi for danske økologiske landmænd og derigennem styrke udviklingen og dansk landbrugs stærke position indenfor økologi. Det nye fælles innovationscenter skal varetage den landbrugsfaglige innovation og faglige udvikling indenfor økologisk landbrug i Danmark.

Som Innovationschef står du i spidsen for centrets ca. 50 kompetente og engagerede ledere, specialister, konsulenter og projektledere, der ser frem til at sætte endnu mere skub i udviklingen af økologisk landbrugsproduktion i bredeste forstand.

Din første hovedopgave er, med afsæt i vision og ambitioner, at lede samt skabe rammer og fundament til at realisere de forventninger, der ligger i at etablere og skabe centeret.

I etableringsperioden skal du sammen med dit lederteam og organisationen bl.a. skabe og implementere en organisering og struktur, en innovationsmodel og en kultur, der understøtter en holistisk, innovativ og tværfaglig tilgang til forskning, forsøg og udvikling samt til at indsamle og formidle viden.

Du står i spidsen for at samle medarbejderne fra to organisationer og fra to forskellige kulturer. Du får det overordnede budgetansvar, hvor økonomien for den første periode er på plads. Opgaven er her at sikre en langsigtet økonomisk platform, hvor bl.a. fondsmidler, EU-midler og strategiske partnerskaber er en del af paletten.

Du står i spidsen for at sikre, at Innovationscenter for Økologisk Landbrug kommer på landkortet, herunder bliver synligt lokalt, nationalt og internationalt og bliver en aktiv og proaktiv spiller. Du kan læse mere om Innovationscenter for Økologisk Landbrug og dine hovedopgaver her


Passion for økologi, en dygtig leder med strategisk tæft og stærk til relationer

Som kommende chef for Innovationscentret banker dit hjerte for økologisk landbrugsproduktion og du er ambitiøs på økologiens vegne. Du er en synlig leder, der kan integrere og skabe grobund for at realisere visionen for centret. Værdiskabelse både for medarbejderne, for de økologiske landmænd, der skal opleve, at centret leverer høj værdi, og for samfundet falder dig helt naturligt.

Vi vægter, at du har en baggrund i agro- eller fødevareindustrien og med erfaring i strategisk udvikling/innovation, herunder forskning og gerne erfaring med finansiering af samme.

Som kommende Innovationschef har du erfaring i at samarbejde med beslutningstagere på alle niveauer, med strategiudvikling og i at servicere en bestyrelse. Hertil kommer, at din tilgang til ledelse er motiverende, åben, dialogbaseret og respektfuld.

Har du erfaring fra politiske miljøer, interesseorganisationer eller fra en større organisation er det en fordel. Ligesom erfaring med at etablere og begå sig i et internationalt netværk og/eller have international erfaring indenfor økologisk landbrug er en fordel.


Afgørende fingeraftryk på udviklingen af dansk økologisk landbrug

Brænder du for økologi, er dette din mulighed for at sætte et afgørende fingeraftryk på udviklingen af dansk økologisk landbrug. Etableringen er kun startskuddet, det skal blive til meget mere – også for den næste generation af økologiske landmænd.

Du kommer til at lede et innovationscenter med dybe rødder i det økologiske landbrug og erhverv. Du kommer til at have et nært samarbejde med bl.a. landmænd, universiteter, rådgivningscentre og internationale partnere, og du kommer til at lede et økologisk innovationsmiljø, der via placering ved Agro Food Park både kan inddrage styrker fra andre fagmiljøer i landbruget, og bidrage til udvikling af disse fagmiljøer til gavn for hele det danske landbrug.

Du kan kontakte Partner, Lene Mølholm hos PeopleLink på 4236 3975 for yderligere oplysninger. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ snarest muligt. Forventet tiltrædelse vil være pr. 1. november 2021.Geografi: Østjylland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: Aarhus NVil du vide mere?

Lene Mølholm
Kontakt Lene Mølholm
Mobil: +45 4236 3975
E-mail: lhm@peoplelink.dk