Service Project Manager

360-graders ansvar for egne serviceprojekter i Europa

For english version – see below


Du bruger din tekniske viden og problemløsningsevner i et dynamisk miljø

Som Service Project Manager får du en dynamisk hverdag, hvor du arbejder med projekter, der varierer i størrelse og i maskinteknisk kompleksitet. Du arbejder sideløbende med flere serviceprojekter, primært hos kunder i Nordeuropa. Du vil over tid få din egen kundeportefølje i kombination med akutte serviceopgaver og assistance til installationsafdelingen.

Dit ansvar er at håndtere projekterne 360-grader, fra første kontakt med kunden til fakturering af det afsluttede projekt, og dine primære arbejdsopgaver er, at: 

  • Afklare tekniske problemstillinger, forventningsafstemning om løsning og udarbejde tilbud

  • Bestille eller indkøbe reservedele internt eller hos underleverandører

  • Koordinere og planlægge ressourcer og tidsplaner ift. mandskab, værktøj m.m.

  • Problemløse for servicemontørerne, når de er ude på opgaven

Der er dig, der gransker tegninger, dokumenterer forløbet, forhandler ændringer undervejs og slutfakturerer.

Når du er kommet godt i gang i jobbet, gennemfører du service gennemgang hos kunderne og indhenter nye serviceprojekter. Ligesom du arbejder med andre opgaver, som serviceafdelingen assisterer kolleger med.

Du kan se frem til af få 30 engagerede og fagligt stærke kolleger i Global Service, hvoraf 7 bliver dine kolleger i project management.


Erfaren profil fra tilsvarende stilling eller forudsætninger for at træde ind i den

Du kommer fra en tilsvarende stilling som Service Project Manager, eller du arbejder som site supervisor, mechanical supervisor eller lignede med lyst til at være med ’på kontoret’. Du har optimalt en uddannelse som tekniker eller maskinmester.

Din erfaring betyder, at du hurtigt tager ansvar for egne projekter, ligesom du hurtigt kan danne dig et overblik over situationen hos kunderne og forstå de tekniske problemer. Din logiske og rationelle tilgang giver dig overblik til at håndtere begge dele hele vejen igennem projektet.

Du arbejder løsningsorienteret med et godt overblik, er handlekraftig og tager ansvar for, at projekterne kommer i mål. Du er positiv og vedholdende med naturligt fokus på, at kunderne skal have en god service.

Du har erfaring med at arbejde med engelsk som arbejdssprog i skrift og tale, ligesom du vant til at arbejde i flere IT-systemer. I forbindelse med kundebesøg kan du se frem til ca. 15 rejsedage om året.


Internationalt professionel industrivirksomhed og godt kollegaskab i teamet

Du bliver en del af et team med et stærkt kollegaskab og højt humør, hvor kolleger hjælper og støtter op om hinanden. Du og teamet får en fremtrædende rolle i, at Haarslev Industries bibeholder de gode relationer til deres kunder og derigennem fortsat skaber vækst og udvikling. Fra dag ét træder du ind i en internationalt professionel industrikoncern, som har en stærk økonomisk ejer og fortsat ambitiøse planer for fremtiden. Din arbejdsplads er på hovedkontoret i Hårslev.

Læs mere på www.haarslev.com eller kontakt Lene Mølholm hos PeopleLink på 42363975 for yderligere oplysninger. Dine kolleger i Global Service ser frem til at få en ny kollega, så send en kort ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’.

 

 

Service Project Manager - 360 degree responsibility for own service projects in Europe

Use your technical knowledge and problem-solving skills in a dynamic environment

As Service Project Manager you will experience dynamic working days when you deal with projects of varying size and mechanical complexity. You will work parallelly with several service projects, mainly with customers in Northern Europe. Over time you will have your own customer portfolio along with urgent service tasks and assistance to the installation department.

You will be responsible for end-to-end handling of the projects, from first contact with the customer to invoicing of the finished project. Your primary tasks are to:

  • Clarify technical problems, match expectations for the solutions, and prepare the tenders

  • Order or purchase spare parts internally or from subcontractors

  • Coordinate and plan resources and time schedules in relation to personnel, tools etc.

  • Solve problems for the service engineers on site

You will be in charge of scrutinizing drawings, documenting the process, negotiating changes and making the final invoicing.

When you are well acquainted with the job, you will perform service reviews on site at the customers and secure new service projects. Also, you will work with other tasks in the service department to assist your colleagues.

You will have 30 committed and professional colleagues in Global Service – 7 of these will be your colleagues in project management.


Experience from a similar position or qualified to take the position

You have a similar job as Service Project Manager, or you work as site supervisor, mechanical supervisor or in a similar position, and you are motivated by being ‘part of the office’. Preferably, you are an educated technician or engineer.

Because of your experience you quickly take responsibility for your own projects, you can immediately create an overview of the situation on site, and you understand the technical challenges. Your logical, rational, and solution-oriented approach enable you to handle the projects successfully throughout the whole process.

You are energetic, positive, persistent and fully aware of the importance of providing good service to the customers.

You are familiar with written and spoken English as working language as well as with different IT systems. You can expect up to 15 travel days each year in connection with customer visits.


International professional industrial company and good team relationships

You will work in a team with strong relationships and high spirits where colleagues help and support each other. You and your team will play a prominent role when it comes to maintaining good customer relations and thereby continuously creating growth and development in Haarslev Industries. From day one you enter an international professional industrial company with a financially strong owner and continuing ambitious plans. You will work at the headquarters in Hårslev.

Read more at www.haarslev.com or contact Ms Lene Mølholm, PeopleLink at +45 42363975 for further information. Your colleagues in Global Service look forward to meeting their new colleague, so please send your application and resume by clicking ‘Søg Stillingen’.

 

Haarslev Industries is manufacturer of process solutions and equipment and is a leading global business partner for the rendering and process industries. The main principle of the solutions is to process waste products from meat, poultry and fish into proteins, minerals, ingredients, and fuel. Products that we are all dependent upon. The Haarslev Group has project and manufacturing sites in Denmark, Spain, Brazil, USA, Germany, China, as well as sales and service locations in Norway, Peru, Malaysia, New Zealand, France, and Russia. The company is headquartered in Haarlev on Funen, where approx. 450 out of a total of 1000 employees are based.  The company has experienced continued growth, and today it has an annual turnover of 1.6 billion DKK. Motivated and highly professional employees, that are driven by teamwork, development, and international challenges in a global industrial enterprise, is a distinct part of the DNA at Haarslev IndustriesGeografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: HårslevVil du vide mere?

Lene Mølholm
Kontakt Lene Mølholm
Mobil: +45 4236 3975
E-mail: lhm@peoplelink.dk