Business Controller

Som søger indflydelse på den kommercielle del af forretningen

Udvikling af finansielle modeller og tæt sparring med salgsorganisationen

FJ Industries A/S er på en ambitiøs vækstrejse og søger en forretningsorienteret Business Controller til at styrke teamet, som supporterer - og udfordrer - forretningen, der fordeler sig på 3 produktionssites i henholdsvis Danmark, Sverige og Kina.

Som Business Controller får du en central rolle i at levere forretningsunderstøttende analyser relateret til kommercielle processer og udviklingsprojekter. Du bliver en afgørende sparringspartner for virksomhedens ledelse, idet dine kalkuler og analyser danner udgangspunkt for at sikre virksomhedens marginudvikling.

Du bliver en del af Finance, Controlling & IT-teamet, som - ud over dig - består af 5 medarbejdere i Finance/Controlling og 2 medarbejdere i IT. Stillingen er nyoprettet, og med direkte reference til virksomhedens CFO er du tæt på beslutningerne og får en central rolle i udviklingen af virksomheden.

Det forventes, at du aktivt tager fat på en række forskelligartede opgaver, hvor blandt de oplagte kan nævnes:

  • Udvikle finansielle modeller og rapporter, som understøtter kommercielle beslutninger

  • Bidrage til at optimere den kommercielle performance ved at identificere trends og performance-drivers på baggrund af finansielle analyser

  • Supportere virksomhedens salgsorganisation med sparring, input og analyser, der bidrager til optimering af virksomhedens indtjening. Eksempelvis profitanalyser, lønsomhedsanalyser, mv.

  • Deltage med en nøglerolle i budget-, måneds- og årsafslutningsprocesser

  • Udarbejde og sikre opfølgning på budgetter og KPI’er

  • Deltage i udarbejdelse af oplæg til prisstrategi og processer, der sikrer eksekvering heraf.


Økonom som drives af at skabe indsigt og formidle komplekse sammenhænge

Du har en økonomisk uddannelse som cand.merc. el.lign., og du har allerede erfaring fra en lignende stilling i en produktionsvirksomhed, hvor din opgave er at udfordre og sparre med den kommercielle del af forretningen.

IT er et af dine interesseområder og du er rutineret bruger af ERP-systemer (gerne Dynamics AX), Excel, BI- og CRM-systemer. Du har en struktureret og analytisk tilgang til opgaverne, og du er vant til at skabe overblik over store datamængder.

Med udgangspunkt i din solide økonomiske og kommercielle forståelse udfordrer du proaktivt kalkulationer og processer på alle niveauer og søger konsekvent grundlæggende årsager og forklaringer på afvigelser.

Du er imødekommende, selvstændig og vedholdende. Din arbejdsform er præget af systematik og overblik, men du finder det ligeledes naturligt at grave dig ned i detaljerne, når opgaven kræver det.  Du interesserer dig for hele forretningen, og du motiveres af at bidrage aktivt til at optimere virksomhedens indtjening.

Endelig ved du, at nøglen til indflydelse og opbakning hænger nøje sammen med din evne til at kommunikere komplekse finansielle/økonomiske sammenhænge til kolleger i andre afdelinger på en tydelig og letforståelig måde.


Taletid og indflydelse i en organisation med effektive beslutningsveje

Du tilbydes her en helt central rolle i eksekveringen af en ambitiøs strategi. Du kommer til at arbejde sammen med ledelsen og kolleger fra alle afdelinger om at skabe resultater – og du vil opleve en stærk vilje til at basere beslutninger på fakta og analyser, og du har derfor stor mulighed for at få taletid og indflydelse. Samtidig er virksomheden præget af en ukompliceret og upolitisk omgangstone, hvor der er kort fra kvalificeret forslag til beslutning.

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: FerritslevVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk