Product Manager

Nordisk ansvar for markedsledende brands – LIP & Bostik

Alsidige opgaver tæt på salg og produktudvikling i Danmark og Sverige

Med primært arbejdssted i Nørre Aaby på Fyn bliver du ansvarlig for, at både LIP og Bostik’s produktporteføljer inden for vådrumsprodukter er optimerede i forhold til markedets efterspørgsel og koncernens overordnede produktstrategi.

Du kommer til at arbejde med en lang række discipliner inden for product management, og du vil opleve en hverdag, hvor alle er dybt engagerede i produkter, løsninger og kundebehov. Du bliver derfor omdrejningspunktet i en funktion, der binder en lang række af virksomhedens afdelinger sammen, og din succes i jobbet vil hænge nøje sammen med din evne til at skabe et tillidsfuldt samarbejde med det mål at skabe fælles succes.

Det bliver samtidig dit ansvar at sørge for, at væsentlige beslutninger om produktudvikling, produktsanering og positionering tages med udgangspunkt i fakta og en struktureret analyse af markedet og konkurrencesituationen.

Du kommer til at arbejde tæt sammen med udviklingsafdelingerne i både Danmark og Sverige samt salgsorganisationer i hele Norden, og det forventes, at du vil prioritere dine aktiviteter efter behov og på baggrund af de overordnede mål.

Som nævnt kommer du til at arbejde med en bred vifte af opgaver, herunder:

  • Analyse af markedsbehov og konkurrentbillede

  • Revision af produktprogram i tæt samarbejde med salgsorganisationen

  • Sparring med produktudvikling og compliance om nye produkter og lovgivning

  • Træning af salgsstyrken og deltagelse i tilrettelæggelsen af markedskommunikation

  • Ad hoc-opgaver, som sikrer organisationens og markedets fokus på produkterne i din portefølje

Jobbet er forankret i marketingafdelingen, hvor du får reference til den nordiske Product Manager for væg- og gulvprodukter.


Baggrund i marketing eller produktudvikling i teknisk miljø

Du har sikkert en baggrund inden for marketing og product management, optimalt fra en virksomhed der udvikler og sælger tekniske produkter, som interesserer både professionelle kunder og slutbrugerne. Hvis du allerede kender til byggebranchen, ved du, at dette gør sig gældende for en lang række produkter, hvor netop det at påvirke og supportere flere led i værdikæden er afgørende for produkternes relevans og konkurrencekraft.

Du kan også have taget din vej ind i product management fra den tekniske side, hvor du med afsæt i produktudvikling og i kraft af din interesse for kunder og markeder har udviklet dig i retning af den kommercielle del af forretningen.

Uanset hvilken baggrund du har, er det vigtigt, at du trives med at favne både det tekniske og det kunderettede element af produktansvaret.

Du elsker at have mange forskellige opgaver – og du er kendt for at finde løsninger gennem samarbejde og tæt dialog med dine kolleger og andre samarbejdspartnere. Det er samtidig vigtigt, at du bidrager med en metodisk og datadrevet tilgang til opgaverne, der betyder, at du vinder accept for dine synspunkter og ideer og hermed for de langsigtede mål, som du sætter.

Da opgaven favner flere markeder, og produktionen finder sted i både Danmark og i Sverige, er det en forudsætning, at du har mulighed for at bruge en vis del af din tid på rejseaktivitet i Norden.


Nøgleposition i en international koncern med stærk lokal forankring 

Du har her muligheden for at træde ind i en meget alsidig og spændende rolle. Både LIP og Bostik har gennem mange år skabt en meget markant position på markederne, og du får derfor et stærkt afsæt for dit arbejde med at udvikle denne yderligere. Du får mulighed for at sætte alle dine kompetencer og ideer i spil, samtidig med at du kan udvikle dig både fagligt og personligt gennem din rolle som tværorganisatorisk nøgleperson i en koncern med ambition om at være markedsledende.

Lokalt vil du møde en engageret og ukompliceret kultur, hvor opgaverne løses på tværs af faggrænser, og hvor det fælles mål altid er i fokus.  

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: Nørre AabyVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk