CFO

Forretningsorienteret og værdiskabende sparringspartner

Du understøtter løftet til ’next level’ og varetager klassiske CFO-opgaver

Som CFO får du et tæt samspil med koncernens hovedaktionær/CEO og med Uniks ledergruppe som består af 7 chefer. Et samarbejde, der skal balancere fokus på den etablerede forretning og Uniks strategiske projekter, hvor Unik bl.a. fornyer den teknologiske platform.

Som CFO er du med til at løfte koncernen til ”next level”, og du er en væsentlig drivkraft i at understøtte transitionen og den fremadrettede forretningsudvikling. Du kommer derfor til at arbejde med flere strategiske projekter, sideløbende med at du varetager de klassiske CFO-opgaver. Blandt dine hovedopgaver er at:

  • I samarbejde med de ansvarlige chefer at understøtte en optimal drift af de enkelte områder

  • Bidrage til at opbygge en ny central ’økonomiske motor’ i forretningen, hvor udviklingen af nye prissætningsmodeller er central

  • Drive tilpasning af budgetmodellen samt underbygge beslutninger med business cases, strategiske analyser m.v.

  • Sørge for, at ’maskinrummet kører velsmurt’, og at der rapporteres på alle niveauer

  • Være en nærværende og synlig leder for afdelingen.

Som CFO er du ankerperson i at sikre, at de strategiske initiativer bliver organiseret og implementeret, ligesom du skal være en værdiskabende og kompetent sparringspartner for hele ledelsen, individuelt og samlet. Du deltager ad hoc på bestyrelsesmøderne og samarbejder med revision, banker m.fl.

Ledelse af afdelingens 9 medarbejdere er også en central opgave. Afdelingen er både koncernens administrative omdrejningspunkt og det faglige fundament indenfor finans i bred forstand. Afdelingen omfatter også intern service, kantine og bygningsdrift. Som leder kombinerer du derfor sparring og udvikling med nærvær og tilgængelighed for dine medarbejdere.


Stærk forretningsorienteret CFO - eller næste naturlige skridt i karrieren

Det vigtigste er, at du har en forretningsorienteret tilgang med en solid forståelse for de grundlæggende opgaver i funktionen. Om du er erfaren CFO, eller om det er dit næste naturlige karriereskridt, er ikke afgørende, så længe du har evnen til at anskue opgaverne helhedsorienteret, er erfaren i at arbejde i en strategisk ledergruppe og samtidig er parat til at være ’hands on’ på egne opgaver.

Kommer du med erfaring fra et IT-udviklingshus eller tilsvarende, er det en fordel. Alternativt kommer du fra en større virksomhed og vil gerne bruge dine erfaringer i et miljø med kortere kommunikationsveje og reel mulighed for indflydelse.

Du er en kompetent sparringspartner med naturlig gennemslagskraft og et roligt temperament. Som leder er du åben og let tilgængelig, og du afpasser din ledelse til situation og behov.


Nøgleposition og en ambitiøs dagsorden, hvor de langsigtede beslutninger er styrende

CFO’en får en nøgleposition, hvor bidrag til Uniks videre udvikling er central, og hvor hovedparten af tiden anvendes på at udvikle og optimere forretningen og på at varetage rollen som sparringspartner for CEO og den øvrige ledelse.

Herudover bliver du som CFO en del af en koncern med et stærkt brand og markedsposition samt dedikerede ledere og medarbejdere, der hver dag udvikler og drifter digitale løsninger til mennesker. Kulturen vil du opleve som professionel med en familiær ånd, glimt i øjet og blik for den enkelte. Trivsel er et vigtigt element i hverdagen, og derfor er der også mulighed for at have både et udfordrende arbejdsliv og et aktivt privatliv.

Læs mere om Unik som virksomhed her eller kontakt hovedaktionær og CEO Jens Find på 2727 1112 eller Partner Lene Mølholm hos PeopleLink på 4236 3975 for yderligere information. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’.Geografi: Trekantsområdet
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: VejleVil du vide mere?

Lene Mølholm
Kontakt Lene Mølholm
Mobil: +45 4236 3975
E-mail: lhm@peoplelink.dk