Group Operation Director

I internationalt supply chain og distributionssetup

Ansvar for ekstern logistik, lager og ordrekontor  

Du får som Group Operation Director ansvar for nogle af Oase Outdoors' vigtigste funktionsområder, som sikrer kunder på mere end 45 markeder effektiv og rettidig leverance af markedets bedste produkter.

Afsætningen af de produkter, som Oase Outdoors udvikler og markedsfører, er meget afhængig af sæson, og forsyningskæden er lang. Det er derfor afgørende for kundernes oplevelse og Oase Outdoors' succes i markedet, at produkternes rejse fra producenterne til slutbrugerne er optimeret - logistisk og økonomisk - og at den løbende dialog med kunderne er tæt og professionel.

Funktionerne, som du får ansvaret for, er i dag velfungerende og allerede nogle af de bærende elementer for virksomhedens succes. For at imødekomme forventet vækst og fortsat pres fra en forsyningskæde, der er udfordret på både omkostninger og kapacitet, er det besluttet at samle operationsområdet under en fælles ledelse.

Med baggrund i rollens betydning vil du naturligt indgå i virksomhedens ledergruppe og her arbejde tæt sammen med den adm. direktør og de øvrige group directors om Oase Outdoors' strategiske retning og fokus på tværs af funktioner og selskaber.

Du kommer til at arbejde inden for forskellige discipliner, hvor du vil favne en vigtig kommerciel rolle i forbindelse med indgåelse af betydelige fragtaftaler for både oversøisk transport og distribution i Europa.

En anden vigtig opgave er ud fra en helhedsbetragtning at analysere og udfordre hele den måde, som transport, lager og produkthåndtering er sat op på, så de logistiske udfordringer bliver håndteret med et modtræk, som på den lange bane sikrer en konkurrencedygtig supply chain.

Ikke mindst vil du med det overordnede ansvar for en stor del af virksomhedens medarbejdere i Danmark påtage dig en vigtig ledelsesopgave, hvor udgangspunktet er en stærk, værdibaseret kultur, som - når alt kommer til alt - er den vigtigste forudsætning for en fortsat positiv udvikling. Til denne opgave har du en gruppe af erfarne og engagerede mellemledere, som i høj grad bærer virksomhedens dna.   
 

Erfaring fra spedition, logistik eller produktions- og procesoptimering   

Du har sikkert opbygget dit bagkatalog i speditions- eller logistikbranchen, eller du har som P-ingeniør fulgt en karrierevej, hvor planlægning af produktion og processer i en produktions- eller logistiktung virksomhed har ført dig til en position, hvor du i dag har ansvar for drift og udvikling af den samlede supply chain.

Du har stor interesse for optimering og en udtalt erkendelse af vigtigheden i at finde den rette balance mellem leveringssikkerhed og omkostninger. I begge perspektiver får du brug for at kunne analysere, gennemskue og opstille realistiske krav til leverandører og organisationen samt i forhandlingen af aftaler.

Du har allerede et stort ansvar og ved, hvad det vil sige at få forskellige funktioner i værdikæden til at spille sammen ud fra et ledelsesperspektiv. Du er både som specialist og leder kendt for at bygge din troværdighed på at være velforberedt, løsningsorienteret og forudsigelig i din ageren i og uden for organisationen - en professionel kollega og samarbejdspartner, som tør træffe beslutninger, når situationen kræver det.

Blandt dine funktionelle kompetencer vil der blive lagt vægt på, at du er stærk, når det gælder om at udnytte virksomhedens systemer til at skabe overblik og transparens, samt at du formår at kommunikere dit budskab til alle niveauer i og uden for organisationen.
 

Stor indflydelse i en succesfuld virksomhed – og en passioneret branche  

Du tilbydes her muligheden for at blive del af en solid succeshistorie, hvor en dansk virksomhed på baggrund af passion for produkter og markeder, og ikke mindst dygtigt købmandskab, har opnået et blive en ledende spiller inden for sin branche i Europa. Du får et stort ansvar og en spændende opgave i at videreføre dette arbejde, i en verden hvor forsyningskæderne er udfordrede, og hvor netop virksomhedens evne til at opsætte en effektiv og stabil operation er afgørende for at udnytte markedspotentialet.

Ikke mindst tilbydes du at blive en del af en virksomhed - og en branche - fyldt med kærlighed til produkterne og de oplevelser, som forbindes med ferie og frihed.   

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 2448 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Midtjylland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: GiveVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk