Group Quality Manager

Selvstændigt ansvar for kvalitet og miljø

Plus Pack er en af Europas førende inden for udvikling og fremstilling af innovative og bæredygtige aluminium- og plastemballageløsninger til friske fødevarer. Virksomheden har produktion i Danmark og Belgien, og leverer emballage-løsninger til kunder i mere end 50 lande.

Med reference til CEO bliver du ansvarlig for at sikre, at virksomheden kontinuerligt leverer produkter og services af høj kvalitet, og at kvalitet og miljø lever op til gældende krav. Du bliver ledelsens repræsentant i forhold til de certificerede ledelsessystemer, herunder ISO 9001, ISO 14001 og BRCGS.

Som leder af kvalitetsafdelingen bestående af 5 fagligt dygtige og engagerede medarbejdere får du en alsidig hverdag med opgaver, der spænder fra her-og-nu operationelle opgaver til udviklingsorienterede opgaver og projekter. Du kommer med andre ord til at favne kvalitetsansvaret på både strategisk, taktisk og operationelt niveau, hvor du som kvalitetsfagligt anker støtter dine kolleger i dag-til-dag kvalitetsbeslutninger og giver med- og modspil, der sætter kvalitet på dagsordenen.

Dine primære opgaver omfatter bl.a.:

  • Ledelse og udvikling af kvalitetsafdelingens medarbejdere

  • Vedligeholdelse og udvikling af ledelsessystemerne, kvalitetsværktøjer og processer

  • Overordnet ansvarlig for den interne kvalitetskontrol

  • Tilrettelæggelse og gennemførelse af interne og eksterne audits

  • Ledelse og håndtering af reklamationsprocessen ved kundereklamationer samt kvalitetsopfølgning i forhold til leverandører og kunder

  • Drive den løbende kvalitetsudvikling

  • Generel kvalitetsopfølgning og -rapportering

Arbejdsstedet er virksomhedens hovedkontor i Odense. Da Plus Pack opererer internationalt må der forventes rejseaktivitet i en begrænset udstrækning, primært i Europa.


Erfaring med ledelse af kvalitetsområdet i en produktionsvirksomhed

Uddannelsesmæssigt er der flere indgange til jobbet. Du har måske en baggrund som ingeniør eller tekniker, eller du kan have en anden relevant uddannelse. Det vigtigste er, at du har valgt at gøre kvalitetsarbejdet til din faglige løbebane, og har opbygget et indgående kendskab til og erfaring med de vigtigste fagdiscipliner inden for kvalitet. Det er afgørende for din succes i rollen, at du interesserer dig for og forstår hele værdikæden i en produktionsvirksomhed – fra produktudvikling til udgangskontrol. Derudover er det en fordel, hvis du har opbygget din erfaring med kvalitetsledelse i et produktionsmiljø, hvor udviklingen af egne produkter er en væsentlig del af forretningsmodellen – og gerne fra fødevare-/emballagebranchen eller fra en produktion omfattende materialer i plast eller aluminium.

Du er en uddelegerende og motiverende leder, der sætter rammer, involverer og støtter op om indsatserne. Din arbejdsstil er kendetegnet ved systematik, struktur og opfølgning. Du evner at dykke ned i de relevante detaljer, men har samtidig overblik og en løsningsorienteret tilgang til opgaverne – uden at gå på kompromis med de væsentligste krav. Du er samarbejdsorienteret og kommunikerende, og ikke mindst erfaren i håndtering af mange stakeholders, hvor involvering, evnen til at engagere andre og formidle komplekse sammenhænge er vigtig.

Du behersker dansk og engelsk i skrift og tale.


En spændende karrieremulighed i en ambitiøs, fremsynet og succesfuld koncern

Du bliver en del af en spændende, international virksomhed, som har en unik position på markedet for fødevareemballage. Virksomheden udvikler og producerer et af de største og bredeste produktprogrammer inden for fødevareemballage. Virksomheden investerer kontinuerligt i ny teknologi, og har stort fokus på bæredygtighed og cirkulær økonomi – og du vil opleve, at den øverste ledelse er meget fremsynede og aktive på området.

Du får mulighed for at arbejde med et bredt udsnit af facetterne i værdikæden i en virksomhed, der arbejder professionelt og struktureret med både processer, optimering og ledelse. Derudover træder du ind i en helt central rolle med stor indflydelse på den videre udvikling af forretningssystemerne og en vigtig betydning for kundernes oplevelse af virksomheden. Det tætte samspil med dine kolleger og samarbejdspartnere vil give dig både læring og plads til at bidrage.

Lyder dette som dit næste karriereskridt? Så send os din ansøgning via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt. Vi indkalder løbende til samtale. Du kan læse mere om virksomheden på www.pluspack.com, eller kontakte Nancy Lohmann hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger. Vi ser frem til at høre fra dig!Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: Odense S.Vil du vide mere?

Nancy Lohmann
Kontakt Nancy Lohmann
Mobil: +45 53 38 41 91
E-mail: nl@peoplelink.dk