Leder for natur og biodiversitet

Stærkt fagligt team, der sætter aftryk på udviklingen

Du skaber rammer og motivation for innovation, vidensudvikling og formidling

Vil du være med til at få natur og biodiversitet sat i spil i landbruget? Har du som leder fokus på faglig troværdighed og et godt arbejdsmiljø? Så er du måske den nye afdelingsleder for natur og biodiversitet i området Plante & Miljø hos SEGES Innovation. Området har i alt 80 medarbejdere, der arbejder med hele paletten i det åbne land - planteproduktion, natur, miljø, planlægning og vedvarende energi.

Natur og biodiversitet er et afgørende område for fremtidens landmænd. Afdelingens 5 dedikerede og fagligt stærke specialister arbejder derfor med en projektpulje, der har til formål at støtte landbrugets bæredygtige udvikling og styrke landmandens indsats for en bedre natur og biodiversitet. Eksempler på nuværende projekter er: Hvordan måler vi på biodiversitet hos landmanden? Udvikling af natur og biodiversitet strategier. Udvikling af naturpleje som ny driftsgren hos landmanden.

Du får det samlede ledelses- og budgetansvar for afdelingen, og i tæt samarbejde med medarbejderne sikrer du udviklingen og fremdriften i den samlede projektportefølje. Dine hovedopgaver er herudover at:

  • Lede kompetente vidensmedarbejdere med fokus på trivsel, udvikling og opgaveprioritering

  • Videreudvikle afdelingens faglige bidrag, kommercielle aktiviteter og fundraising

  • Være aktiv i relevante projekter, også som projektleder og som formidler bl.a. ved foredrag

  • Understøtte afdelingens bidrag til projekter på tværs af Plante & Miljø

Du bidrager til den samlede udvikling og vækst i området i ledergruppen for Plante & Miljø, ligesom du får et bredt samarbejde med landbruget og landbrugets organisationer såvel som med virksomheder, myndigheder, universiteter og fonde – også internationalt. Afdelingens bidrag kan bl.a. måles på, hvordan viden, værktøjer og koncepter bliver implementeret i primært landbrug og i hele værdikæden.


Du kombinerer ledelse, faglig nysgerrighed og kommerciel tænkning

Vi søger en involverende og lyttende person, som understøtter medarbejdernes faglige og personlige udvikling. Måske har du allerede ledererfaring, eller du har erfaring fra andre sammenhænge, hvor du har taget ansvar for at sikre trivsel og performance.

Med afsæt i en naturvidenskabelig baggrund er du optaget af natur og biodiversitet. Du følger derfor den nyeste viden indenfor området. Du har et innovativt og nysgerrigt mindset i kombination med at evne at formidle din viden, også i større forsamlinger. Du har naturlige samarbejdsevner og motiveres, når samarbejdet giver resultater, der flytter ’barren’.

Da du får mange kontaktflader, må det være naturligt for dig at netværke og handle i situationer, hvor flere hensyn skal balanceres. Erfaring med landbrugserhvervet, fundraising eller opbygning af kommercielle aktiviteter er ekstra plusser.


En unik mulighed for at bidrage til udvikling af natur og biodiversitet i Danmark

De danske landmænd er Danmarks største arealforvaltere, og de ejer alt fra store værdifulde naturarealer til mindre småbiotoper. Du får derfor her en unik mulighed for at bidrage til udviklingen af natur og biodiversitet. Dit og afdelingens bidrag er både helt konkret målbart, og strategisk i forhold til fremtidige generationers ’grønne’ Danmarkskort.

Du får desuden mulighed for at kombinere ledelse med faglig innovation, formidling og kommercielle aktiviteter i et arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet og balance mellem arbejds- og privatliv.

Afdelingen har adresse i Agro Food Park, Aarhus. Du fordeler din tid efter behov mellem adressen, hjemmearbejdsdage og dage rundt omkring i Danmark.

Er du nysgerrig på mere kan du ringe til Afdelingschef for Plante & Miljø Jens Elbæk på 2381 5451 eller Souschef Irene Wiborg på 30921733. Partner ved PeopleLink, Lene Mølholm træffer du på 42363975. Vi ser frem til at modtage dit CV, og en kort ansøgning sender du via ’Søg Stillingen’.Geografi: Østjylland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: AarhusVil du vide mere?

Lene Mølholm
Kontakt Lene Mølholm
Mobil: +45 4236 3975
E-mail: lhm@peoplelink.dk