Teknisk Chef

Montageproduktion / egenudviklet apparatteknologi

CTcoins forretning bygger på udvikling og produktion af nicheteknologi, som indgår i virksomhedens egne brandede produkter, private label produkter og ikke mindst som en central OEM-komponent i store komplekse værdihåndteringssystemer. Teknologien er efterspurgt af en række segmenter over hele verden, hvor kontant betaling er en del af den økonomiske transaktion.


Ansvar for den samlede supply chain

Som teknisk chef hos CTcoin får du det fulde ansvar for de funktioner, som tilvejebringer virksomhedens produkter og løsninger.

Din primære opgave er at drive og udvikle den samlede supply chain, hvilket favner både teknisk indkøb, planlægning og produktion. Med virksomhedens flade struktur er det en forudsætning for din succes i jobbet, at du er helt tæt på operationen, og at du har et indgående kendskab til de processer og funktioner, som den enkelte medarbejder er ansvarlig for.

Her kommer din tekniske indsigt i spil, idet CTcoins løsninger bygger på en bred teknologiplatform, som rummer både mekanik, elektronik og software, og selv om du ikke får direkte ansvar for udviklingsfunktionen, vil et ligeværdigt samarbejde og sparring med funktionen være et vigtigt element i at kunne drive en effektiv produktion.

Du får ansvar for at udvikle og motivere hovedparten af virksomhedens medarbejdere, som består af timelønnede, funktionærer og faste vikarer, og du får en vigtig rolle som en del af ledergruppen og som sparringspartner for den adm. direktør.  


Stærkt teknisk fundament og interesse for hele virksomheden

I betragtning af virksomhedens tekniske dna er det som nævnt en forudsætning, at dine kompetencer bygger på et stærkt teknisk fundament.

Du er sikkert mekanik-, elektronik- eller mekatronikingeniør, og du har - uanset hvilken uddannelsesretning du har valgt - en stor interesse for alle områderne.

Du har allerede opbygget erfaring med ledelse og udvikling af et eller flere selvstændige funktionsområder i en produktionsvirksomhed, og du kender herfra til hele værdikæden og de udfordringer, som snitfladerne mellem ansvarsområder kan give. Du interesserer dig for hele forretningen, og du vil finde det motiverende at få mulighed for at få indflydelse på virksomhedens samlede drift.

Jobbet giver stor frihed under stort ansvar. Du skal tage og påtage dig begge dele. Det skal motivere dig, at ansvaret ender hos dig, og at dit hold sammen med dig løser alle opgaver inden for meget vide rammer.

Med det brede ansvar, som ligger i rollen, vil du få en stor berøringsflade både internt og eksternt, og det er derfor vigtigt, at du også trives som virksomhedens ansigt udadtil over for eksterne samarbejdspartnere.

Som chef og kollega er du ligefrem og ukompliceret, og der vil blive lagt vægt på, at du bygger din gennemslagskraft på din viden og din forudsigelige måde at agere sammen med mennesker på.


Nøgleposition som højre hånd for den adm. direktør

Du tilbydes et spændende job med selvstændigt ansvar for hele virksomhedens operationsfunktion og samtidig som højre hånd for den adm. direktør i relation til virksomhedens daglige drift. Du vil opleve en virksomhed med en uformel omgangstone, hvor en flad struktur gør det muligt at drive en effektiv produktion af højteknologiske kvalitetsløsninger uden bureaukrati og stramme procedurer.

Kontakt Jesper Nielsen eller Rebekka Platz hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: Odense SVVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk

Rebekka Platz
Kontakt Rebekka Platz
Mobil: 20958207
E-mail: rp@peoplelink.dk