Projektleder

Stå i spidsen for den grønne omstilling gennem ledelse af store forsyningsprojekter

Regeringens ambition om at reducere CO2-udledningerne markant hen mod 2030 forudsætter store omstillinger i energibranchen, hvortil ambitiøse klimavenlige indsatser skal igangsættes og følges til dørs. Til netop denne opgave søger Svendborg Fjernvarme en kompetent projektleder, som vil stå i spidsen for sådanne store projekter, der baner vejen for den grønne omstilling.

Du vil her få en central rolle i eksekveringen af anlægsoptimeringer såvel som implementeringen af helt nye teknologier. Dette vil ske i tæt samarbejde med et kompetent team, og du vil agere med direkte reference til den adm. direktør.


Planlægning og styring af tekniske forsyningsprojekter

Hvad end det berører udvikling af eksisterende anlæg eller indfasning af helt nye, vil du være bindeleddet mellem det strategiske sigte og den praktiske udførelse. Din opgave bliver at sikre den kontinuerlige fremdrift gennem de forskellige projektfaser og undervejs koordinere de involverede parters bidrag. Du får herigennem mulighed for at anvende din tekniske viden og forståelse for energisystemer, samtidig med at du konstant dygtiggør dig både teknisk og projektledelsesmæssigt.

I denne rolle vil du indgå i tæt tværfagligt samarbejde med såvel eksterne aktører som virksomhedens interne administration og driftskontor.

Arbejdsopgaverne indbefatter blandt andet:

  • Optimere eksisterende forsyningsanlæg, herunder produktions- og mindre tekniske anlæg

  • Afdække potentialet i nye teknologier samt de dertilhørende praktiske implikationer og omkostninger

  • Planlægge, styre, koordinere og følge op på diverse projekters eksekvering samt økonomi

  • Tage del i kortlægningen, prioriteringen og udførelsen af udvidelse af forsyningsområdet

  • Udarbejde projektforslag samt fremsende disse til myndigheder

  • Lede kommunikationen i projekterne, herunder afholde præsentationer, varetage kundedialoger samt ajourføre diverse instanser og andre aktører

Geografisk vil du have base på lokationen i Svendborg midtby sammen med dine nærmeste kolleger og andre afdelinger, du dagligt vil samarbejde med.


Teknisk erfaren projektleder med solid forståelse for energibranchen

Ideelt kommer du med en baggrund som enten maskinmester eller ingeniør, men en anden indgangsvinkel er også mulig – særligt hvis den komplementeres af relevant brancheerfaring.

Det er prioriteret, at du har gjort dig dine første års erhvervserfaring inden for forsyningsbranchen og derved allerede har kendskab til diverse teknologier samt forståelse for sektoren og dens regulativer. Desuden vil din praksiserfaring samt uddannelse som projektleder ses som et værdifuldt fundament for at drive effektive processer.

Det forventes, at du har et grundigt kendskab til Office pakken, herunder særligt Microsoft Project, og at du kan begå dig i diverse ERP-systemer.

I forbindelse med opgaveløsning går du struktureret og målbevidst til værks, og du formår at håndtere flere projekter samtidig. Desuden besidder du evnen til at indgå i dialoger med forskellige aktører, samt - hvis nødvendigt - at håndtere diskussioner. I forlængelse heraf er en god formidlingsevne essentiel for at kunne afholde præsentationer og generelt kunne kommunikere projekterne udadtil.


En ambitiøs og nærværende organisation og en stilling med stor selvstændighed

Stillingen giver dig mulighed for faglig såvel som personlig udvikling, hvor du kan præge den grønne agenda, imens du dygtiggør dig yderligere som projektleder. Dette vil ske i en sektor, der er i udvikling, hvor du leverer et højaktuelt produkt med stor samfundsrelevans.

Du vil være en del af en organisation med store ambitioner og med en nærværende kultur, der bærer præg af en humørfyldt omgangstone. Du er omgivet af kompetente og samarbejdsvillige medarbejdere, hvor du bliver vist stor tillid, og derfor har rammerne til at tilrettelægge din egen dagligdag.

Kontakt Mikkel Nielsen hos PeopleLink på 40318113 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: SvendborgVil du vide mere?

Mikkel Nielsen
Kontakt Mikkel Nielsen
Mobil: +45 40 31 81 13
E-mail: mn@peoplelink.dk