Regnskabs- og administrationschef

Ejerskab for den økonomiske side af den grønne omstilling

Ansvar og indflydelse i en virksomhed på en mission om en grønnere fremtid

Fjernvarmebranchen er i hastig udvikling, idet der fra politisk side er sat ekstra skub på den grønne omstilling. Svendborg Fjernvarme er en sydfynsk forsyningsaktør, som deler den politiske mission omkring klimaneutral fjernvarme. Det betyder, at virksomheden står over for nogle skelsættende beslutninger og investeringer, som du i denne stilling får en vigtig stemme i.

Du bliver en del af virksomhedens ledelse, som har ansvaret for at føre virksomheden gennem en spændende periode med store forandringer inden for teknologi, lovgivning og politisk dagsorden – som alle vil få en betydelig indvirkning på økonomien i virksomheden. Ud over regnskabs- og administrationschefen vil ledelsen bestå af den adm. direktør og en forsyningsleder.


Regnskab, drifts- og projektøkonomi samt ledelse af administrationen

Administrationsafdelingen, der består af 2 kompetente medarbejdere, håndterer mange forskelligartede opgaver, når det handler om afregning, bogføring, budgettering, lønkørsel og kundeservice. Der er med andre ord tale om et bredt ansvarsområde, som på mange områder minder om driften i andre selskaber, men som naturligvis også adskiller sig – ikke mindst på lovgivningsområdet.

Du vil bl.a. komme til at arbejde med:

  • Udarbejdelse af regnskab og månedsrapporter

  • Budgetlægning (kort- og langsigtet)

  • Finans- og likviditetsstyring

  • Indberetning af emissionsregnskab og kvoteregister

  • Udarbejdelse og præsentation af nøgletal og opgørelser til bestyrelsen

  • Udarbejdelse af driftsøkonomiske analyser og beslutningsgrundlag til brug for ledelsen

  • Styring af projektøkonomi i tæt samarbejde med projektafdelingen

  • Analyser af leverandører og samarbejdspartnere

  • Ledelse og udvikling af afdelingen

Herudover forventes det, at du har lyst og overblik til at arbejde med at forbedre processerne og udvikle administrationens generelle kompetenceniveau. Dette for at afdelingen fortsat yder en kompetent service over for kunder og samarbejdspartnere samt agerer kompetent sparringspartner for de øvrige afdelinger, direktøren og bestyrelsen.

Din arbejdsplads bliver på kontoret i Svendborg midtby.


Kompetent lederprofil med erfaring fra revision eller regnskab

Din baggrund fra revisionsområdet samt uddannelse som enten HD-R eller cand.merc. har givet dig en bred økonomisk erfaringsramme inden for blandt andet investeringer, regnskaber, analyser og forecasts.

Dernæst har du i et eller andet omfang allerede gjort dig dine første erfaringer med ledelse. Som leder formår du at træffe kritiske beslutninger, men du evner samtidig at være inkluderende og delegerende. Det falder dig nemt at tilkendegive dine egne holdninger samt fremlægge dine anbefalinger, men du er også modtagelig for kritik og vil kunne indgå i diskussioner om dine faglige valg.

Du har evnen til at fordybe dig og arbejde selvstændigt, samtidig med at du kan indgå i tæt samarbejde med dine nærmeste kolleger såvel som direktion og bestyrelsen. Derudover vil du naturligt trives i en dynamisk virksomhed, da du er forandringsparat og værdsætter alsidighed i dine daglige opgaver, hvor du ikke er bange for at træde til på spontane praktiske opgaver af forskellig størrelse.


En dynamisk og nærværende organisation i forandring

Jobbet giver dig mulighed for at være en del af en dynamisk virksomhed med store ambitiøse projekter, der samtidig formår at fastholde en nærværende kultur med stort fokus på fællesskab. Du vil her kunne udfordre og udvikle dig selv fagligt såvel som personligt - både på det økonomiske og det ledelsesmæssige område - og samtidig bidrage til den grønne omstilling.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Mikkel Nielsen hos PeopleLink på 4031 8113 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: SvendborgVil du vide mere?

Mikkel Nielsen
Kontakt Mikkel Nielsen
Mobil: +45 40 31 81 13
E-mail: mn@peoplelink.dk