Regnskabschef

Selvstændigt ansvar i international produktionsvirksomhed

Koncernrapportering og udvikling af systemer og processer

Med reference til den nordiske CFO for både LIP og Bostik får du ansvar for den samlede regnskabsfunktion for LIP A/S med tilhørende datterselskab i Sverige.

Virksomheden blev sidste år, efter mange års succesfuld ejerledelse, del af den internationale industrikoncern Arkema.  I tillæg til de kendte rutiner i bogholderi- og lønfunktionerne er der som følge af koncerntilhørsforholdet naturligt kommet en del nye opgaver til, omkring koncernrapportering og KPI-opfølgning m.v.

Din opgave bliver derfor, ud over at sikre rettidig og retvisende rapportering, at opbygge nye processer og implementere systemer, som kan være med til at højne effektivitet og kvalitet i økonomifunktionen.

Du kommer naturligvis ikke til at stå alene med opgaven, da regnskabsafdelingen desuden består af tre medarbejdere – som vil se frem til at få mulighed for at trække på din kompetence, og ikke mindst erfaring med at udvikle en moderne regnskabsfunktion.

LIP-organisationen er ganske flad og du vil ud over dine faglige opgaver i økonomifunktionen, få en vigtig rolle som sparringspartner for de øvrige funktionschefer, primært på fabrikken i Nørre Aaby.


Solid erfaring med ledelse og processer i en international organisation

LIP søger en Regnskabschef som allerede forstår opgaven – at udvikle funktionen, mens driften kører.

Du har derfor erfaring fra et tilsvarende ansvar, optimalt hvor du i et datterselskab har haft det overordnede ansvar for regnskabsfunktionen, samtidig med at en del af dit virke har været dedikeret til at understøtte koncernen med rapportering og nøgletal.

Du trives med selvstændighed i opgaven, og du vil finde det motiverende, at CFO betragter ansvaret som dit – hvad enten det drejer sig om regnskabsfaglige spørgsmål eller om udvikling af medarbejdernes kompetencer og motivation.

Du har erfaring med at arbejde på alle niveauer af opgaveporteføljer, og du bygger dit overblik på indsigt i de grunddata som genereres i bogholderiet.

IT generelt - og virksomhedens systemer er et af dine interesseområder, og du ser det som en vigtig opgave i jobbet at finde smarte veje til at opnå et sikkert resultat. Har du erfaring med Business Central og Power BI vil det være en stor fordel.

Da LIP er del af en international koncern er det en forudsætning, at du kan begå dig ubesværet på engelsk i skift og tale.


Selvstændigt ansvar og stor lokal indflydelse

Du har her mulighed for at træde ind i en funktion, hvor driften er velfungerende og hvor din mulighed for at sætte dit præg på den fremtidige organisering af opgaver og processer er stor. Virksomhedens resultater er imponerende og samtidig er der en forventning til at udviklingen fortsætter – ikke mindst gennem en modernisering som skal skabes og forankres lokalt. Du får derfor meget stor indflydelse i en flad organisation, hvor du bliver en af nøglespillerne.

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: Nørre AabyVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk