Laboratorieleder

Personaleledelse | Drift | Planlægning

DLF Beet Seed er en international frøvirksomhed, som har en lang og succesfuld historie indenfor forædling og produktion af sukkerroe- og foderroefrø, og som i dag leverer frø i mere end 35 lande på verdensplan.

På virksomhedens ISTA akkrediterede laboratorie i Holeby arbejder de mange dygtige medarbejdere med prøvetagninger og en række forskellige undersøgelser og analyser som led i den løbende kvalitetskontrol for at sikre den mest effektive og bæredygtige produktion af frø.
 

Ansvar for kvalitet, akkreditering og ikke mindst personalet

Som laboratorieleder har du det overordnede ansvar for driften og den daglige ledelse af laboratoriet. Du er ansvarlig for at vedligeholde et højt og ensartet kvalitetsniveau af frøanalyserne, og du er ligeledes ansvarlig for planlægningen og koordineringen af arbejdet i laboratoriet.

Du har det formelle personaleansvar for virksomhedens syv laboratorier, hvilket er ca. 30 medarbejdere i direkte reference. Ud over den daglige ledelse af laboratorierne bliver du ansvarlig for planlægning og afholdelse af træning og uddannelse samt laboratoriernes eksterne og interne audits.

Dine vigtigste opgaver består i at:

  • lede, planlægge og koordinere arbejdet i laboratoriet i samarbejde med virksomhedens andre afdelinger samt økonomi

  • sikre kvaliteten i laboratorierne ved opretholdelse af procedurer og retningslinjer samt at videreudvikle laboratorierne

  • holde dig ajour med ændringer i relevante love, reguleringer, bekendtgørelser og vejledninger

  • løfte ansvaret for kvalitetskontrol, datahåndtering og validering samt certificering / akkreditering

  • lede og motivere medarbejderne og sikre et godt arbejdsmiljø samt relevant kompetenceudvikling

Du refererer til chefen for Seed Tech, hvorfra du kan forvente at få al den nødvendige faglige støtte og sparring. Din daglige arbejdsgang bliver på hovedkontoret i Holeby.
 

Erfaren personaleleder med kendskab til kvalitetsstyring

Du har en relevant teknisk eller naturfaglig uddannelse, muligvis som laboratorietekniker, agronom eller lignende. Du har ligeledes en bred faglig ballast, gerne med erfaring med kvalitetsstyringssystemer. Din ledelsesmæssige erfaring vejer dog tungest.

Som leder har du en naturlig gennemslagskraft samt en evne til at motivere, engagere og inspirere dine medarbejdere, så I sammen når i mål. Du er kvalitetsbevidst og pligtopfyldende, og så går du struktureret og systematisk til opgaveløsningen. Det forventes, at du kan kommunikere skriftligt og mundtligt på dansk og engelsk.


Spændende opgave i verdensledende koncern med lokal forankring

Du har her mulighed for at få et stort og spændende ansvar i en virksomhed med ambitioner om vækst og udvikling. Du kan forvente en arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø og en stor faglig dybde, hvorigennem du kan udvikle dig personligt og fagligt.

DLF er blandt verdens førende producenter af frø, og samtidig vil du i Holeby opleve en lokal virksomhedskultur, hvor kollegerne er stolte af netop deres arbejdsplads, og hvor vigtigheden af en blomstrende virksomhed er stærkt forankret i hele lokalområdet.

Kontakt konsulent Mikkel Nielsen hos PeopleLink på 4031 8113 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Sjælland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: HolebyVil du vide mere?

Mikkel Nielsen
Kontakt Mikkel Nielsen
Mobil: +45 40 31 81 13
E-mail: mn@peoplelink.dk