Business Controller

Reference til den danske CEO i international fødevarekoncern

Forretningsgrundlaget er skabt i Ørbæk på Østfyn - og siden udviklet under ejerskabet af den multinationale fødevarekoncern Ebro Foods. Fabrikken er en af koncernens mest effektive, hvilket bygger på både massive investeringer i moderne produktionsudstyr og en organisering, hvor ansvaret er lagt ud til engagerede medarbejdere, der brænder for at være i front inden for virksomhedens niche.


Alsidige opgaver inden for regnskab, rapportering og lovgivning

Som Business Controller får du det fulde ansvar for økonomifunktionen for det danske selskab, som har aktiviteter inden for både produktudvikling, produktion og salg til internationale industrikunder.

Der er tale om en alsidig opgave, hvor du bliver del af den danske ledelse, og hvor dagligdagen spænder fra det strategiske niveau med oplæg til budgetter og investeringskalkuler, over det taktiske niveau med ansvar for personalejura, kontakt med bank, myndigheder og forsikringsselskaber, til også ind imellem at give en hånd, når de sidste konteringer skal på plads inden månedsluk.

Med ansvar for en stor del af virksomhedens administrative rutiner vil opgaverne bl.a. omhandle:

  • Budgetlægning

  • Udarbejdelse af månedsrapporter og årsregnskab

  • Koncernrapportering

  • Statistisk rapportering til myndigheder

  • Opfølgning på produktions KPI'er

  • Kontakt til revision og bank

  • Forsikringer

  • Ad hoc-analyser

  • Sparring med direktionen og den øvrige ledelse

Du skal forvente, at koncernrapportering og regnskabsudarbejdelse tidsmæssigt vil udgøre hovedvægten i jobbet.


Stærk økonom med erfaring fra international koncern

Du har en uddannelse som cand.merc. eller måske HD-R, og du har allerede solid erfaring med den væsentligste del af ansvarsområdet - regnskab, økonomistyring og rapportering.

I kraft af opgavens bredde og den flade organisering er det samtidig vigtigt, at du ser det som en spændende udfordring også at skulle sætte dig ind i andre fagområder, som du ikke nødvendigvis tidligere har beskæftiget dig med. Dine forudsætninger for dette er din strukturerede tilgang til opgaverne og din evne til at skabe overblik over komplekse problemstillinger.

Du har en interesse for lovgivning og gerne de juridiske aspekter ved at drive virksomhed, og du vil glæde dig over at få mulighed for også at søge indflydelse på disse områder.

Da der ligger en udrulning af Business Central i road map for den kommende tid, er det vigtigt, at IT er et af dine interesseområder. Generelt for funktionen er det afgørende, at du som business controller altid vælger de muligheder, som ERP-systemet giver for at skabe overblik og fælles forståelse.


Selvstændigt ansvar i koncern, hvor solid økonomi gør, at man fokuserer på drift og udvikling

Du har her muligheden for at få selvstændigt ansvar i en virksomhed, som allerede har succes. Fundamentet er stærkt, og med en multinational koncern og en stærk selskabsøkonomi i ryggen kan du se frem til ikke at skulle bruge tid på likviditet og kortsigtet problemløsning - men i stedet koncentrere dig om at bygge robuste og effektive systemer op. Ikke mindst kommer du til at opleve en kultur, hvor ansvar for egne opgaver bliver taget alvorligt, og hvor engagement og det at vil gøre det bedre i morgen end i går er bærende værdier i virksomheden.

At koncernen og virksomheden i Danmark tillige er særdeles velkonsolideret og solid gør det muligt, at man kan træffe langsigtede beslutninger.

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 6610 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: ØrbækVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk