Kvalitetstekniker

Metal – komponentfremstilling – automotive og medico

Vil du bringe dine kvalitetsværktøjer og tekniske kompetencer i spil hos en global udbyder af metalkomponenter til bl.a. automotive- og medicobranchen? Så har du muligheden for at blive Kvalitetstekniker hos FJ Industries, hvor fremstillingen af nøglekomponenter med meget fine tolerancer udgør en vigtig og integreret del af kundernes supply chain. Kvalitetsafdelingen anses som en af virksomhedens nøglefunktioner.


Vekslende opgaver mellem kunderne, produktionen og den tekniske afdeling

Som Kvalitetstekniker får du en vigtig rolle i snitfladen mellem kunder, leverandører, den tekniske afdeling og produktionen. Opgaverne veksler mellem dokumentation i ledelsessystemet, korrespondance med kunder og leverandører samt dialog med interne afdelinger omkring årsagsgranskning og iværksættelse af korrigerende handlinger.

Konkret vil dine arbejdsopgaver bl.a. være at:

  • Arbejde proaktivt med at nedbringe kvalitetsomkostninger (CPQ)

  • Finde og løse årsagerne til afvigelser og reklamationer ved hjælp af 8D metoden, herunder årsagsanalyse, testforløb og kunde- og leverandør kontakt

  • Gennemføre intern og ekstern auditering

  • Tage aktivt del i arbejdet med løbende forbedringer af produktionen

  • Arbejde aktivt med FMEA i relation til reklamationsbehandlingen og SPC i forhold til optimering af produktionen

Du kommer til at arbejde med normer og metoder fra automotive branchen, og din succes vil bl.a. afhænge af din evne til at omsætte metoderne til praktiske actions og løsninger i produktionen og i den tekniske afdeling, således kvalitetsarbejdet bliver en integreret del af den daglige opgaveløsning.


Erfaring med kvalitetsværktøjer og -metoder fra et produktionsmiljø

Der kan være flere indgange til jobbet, men det er en forudsætning, at du har en teknisk forståelse som gør, at du kan analysere dig frem til årsager og konsekvenser, når der opstår et kvalitetsbrist. Du har allerede arbejdet med den kunderettede del af kvalitetsarbejdet, gerne fra metalindustrien, og du motiveres af at håndtere reklamationer professionelt, således kunden føler sig tryg i samarbejdet.

Optimalt set har du en uddannelsesmæssig baggrund som maskintekniker/teknolog eller ingeniør. Alternativt en håndværksmæssig baggrund som maskinarbejder, værktøjsmager eller tilsvarende fra en produktionsvirksomhed. Vigtigst af alt er, at du har arbejdet i kvalitetsområdet og har kendskab til kvalitetssystemer, værktøjer og metoder.

Det er afgørende, at du har en struktureret og metodisk tilgang til opgaverne, og du formår at tage relevant intern og ekstern viden i spil for at finde frem til roden af kvalitetsbristen, og løse den. Det vil være et stort plus, hvis du allerede har kendskab til IATF-standarden – og de tilhørende værktøjer som: FMEA, SPC, MSA, PPAP og APQP.


Faglig og personlig udvikling i en ambitiøs organisation

Du har mulighed for at bruge og udvikle dine kompetencer indenfor kvalitetsområdet i en branche, hvor kvalitetsforventningen er høj, og derfor være sikker på, at dit arbejde og inputs får den fornødne opmærksomhed.

Du vil blive en del af et engageret og fagligt stærkt team på i alt 4 medarbejdere samt QHSE-manageren, som du vil referere til. Du vil dog samarbejde på tværs af organisation og derfor opleve, at det er muligt at træffe hurtige beslutninger på grund af de lokale beslutningskompetencer.

Du vil opleve en kultur, hvor der er gensidig tillid og plads til at diskutere og inddrage hinandens kompetencer og erfaringer til produktionsforbedringer.

Kontakt Jesper Nielsen eller Marco Jespersen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: FerritslevVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk

Marco Rosenlund Jespersen
Kontakt Marco Rosenlund Jespersen
Mobil: +45 2627 2173
E-mail: mrj@peoplelink.dk