Afdelingsleder, Vand & Natur

Vil du præge debatten på områder, som berører os alle?

Vil du være med til at lede den faglige og strategiske udvikling inden for et kerneområde i en af landets førende interesseorganisationer? Her har du muligheden for at være med til at præge debatten og politikken inden for områder, som optager samfundet i almindelighed og erhvervet i særdeleshed.


I spidsen for et team af fagligt højt specialiserede konsulenter

Fødevareklyngen har en helt central rolle i det danske samfund, og lige nu er der flere spændende og komplekse dagsordener end nogensinde før. Natur, vand og miljø er områder, som oplever stor bevågenhed   fra borgerne, politikerne og hos landmændene. Afdelingen for Vand & Natur hos L&F har ansvaret for at sikre fødevareerhvervets interesser i vandmiljø- og naturpolitikken, og understøtte medlemmerne i at bevare en balanceret og bæredygtig produktion i Danmark.

Du får ledelsesansvar for en afdeling med 6 erfarne medarbejdere, og bliver i mange tilfælde afdelingens ansigt ud mod andre interesseorganisationer, det politiske system og embedsværket.

Du vil have en bred vifte af opgaver, hvoraf kan nævnes:

  • Håndtere den politiske interessevaretagelse gennem dialog med myndigheder, politikere og andre politiske interessenter

  • Udarbejdelse af policypapirer og høringssvar

  • Understøtte L&F’s politikudvikling på vand- og naturområdet

  • Formidle viden og politiske indsatser og synspunkter på områderne til medlemmer, eksterne interessenter og medier

I jobbet vil du ligeledes have berøring med ledelsen i L&F samt den eksterne presse, medier og andre interessenter.


Erfaring med at skabe resultater i et politisk system

Vi forestiller os, at du har en relevant naturvidenskabelig baggrund, som giver dig en faglig forståelse inden for vand- og naturområdet, men det er ikke et krav. Det er derimod en forudsætning, at du har erfaring med politikudvikling og -implementering fra et job i en interesseorganisation, en politisk organisation, en offentlig myndighed, et konsulenthus eller tilsvarende.

Det vil naturligvis være en fordel, hvis du allerede har erfaring med ledelse, men da opgaven omfatter ledelse af højt engagerede specialister, vil det især være din evne til at skabe overblik og stå til rådighed i forbindelse med vanskelige beslutninger, som vil blive vægtet.

Som person er du et åbent og engageret menneske, der trives med at tage ansvar. Du er nysgerrig og opsøgende i dit arbejde, og kan selv håndtere og drive en dagsorden samt følge den til dørs. Du trives i en medlemsledet organisation med mange komplekse dagsordener.

I praksis er du god til at skabe relationer, og forstår at sætte dig ind andres synspunkter. Du er en stærk formidler både skriftligt og mundtligt.


Få indflydelse på en af de store dagsordener

Du tilbydes et job med mening, hvor du får et stort ansvar og samtidig har stor indflydelse. Du kommer helt tæt på beslutninger og arbejdsprocesser i en medlemsorganisation, der arbejder med de store dagsordener.

Som afdelingsleder får du muligheden for at styrke afdelingen i samarbejde med kompetente og ambitiøse kolleger, der ligesom dig søger mulighed for en karriere med perspektiv. Det er derfor naturligt, at indsats og udvikling går hånd i hånd hos Landbrug & Fødevarer. Derudover får du en arbejdsplads med gode arbejdsrammer og -vilkår samt adresse på Axeltorv 3, centralt i København.

Kontakt Jesper Nielsen eller Marco Rosenlund Jespersen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ snarest muligt.Geografi: Sjælland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: København V.Vil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk

Marco Rosenlund Jespersen
Kontakt Marco Rosenlund Jespersen
Mobil: +45 2627 2173
E-mail: mrj@peoplelink.dk