Konsulent

Interessevaretagelse på det naturpolitiske område

Ønsker du at arbejde med at skabe de bedste naturpolitiske rammevilkår for landbruget? Vil du være med til at sikre et faktuelt og nuanceret grundlag i den naturpolitiske debat, hvor danske landmænd og det danske fødevareerhverv er en hovedaktør?


Du tilvejebringer viden og understøtter en faktuel og objektiv debat

Fødevareklyngen har en helt central rolle i det danske samfund, og lige nu er der flere spændende og komplekse dagsordener end nogensinde før. Natur, vand og miljø er områder, som oplever stor opmærksomhed samfundsmæssigt og hos landmændene. Afdelingen for Vand & Natur hos L&F har ansvaret for at sikre fødevareerhvervets interesser i vandmiljø- og naturpolitikken, og understøtte medlemmerne i at bevare en balanceret og bæredygtig produktion i Danmark.

Som konsulent i afdelingen Vand & Natur tilbydes du et job, hvor du får en central rolle i at varetage fødevareerhvervets interesser og understøtte Landbrug & Fødevarers naturpolitiske rådgivning og interessevaretagelse. Du vil få en bred vifte af arbejdsopgaver, og de vigtigste opgaver omfatter at:

  • Varetage fødevareerhvervets interesser gennem dialog med politiske interessenter, herunder udarbejdelse af policypapirer og høringssvar til nye love og bekendtgørelser.

  • Indsamle og perspektivere ny viden inden for det naturpolitiske område i forhold til fødevareerhvervets interesser.

  • Opbygge og vedligeholde relationer med myndigheder, politikere og andre interessenter.

  • Formidle viden og politisk indsats på området til medlemmer og interessenter.

De endelige ansvarsområder fastlægges i forhold til dine kompetencer og interesseområder.


Forståelse for den politiske dagsorden

Vi forestiller os, at du har en relevant naturvidenskabelig baggrund, f.eks. som biolog, agronom eller forstkandidat, hvilket giver dig en faglig forståelse inden for naturområdet, men du kan også have bygget dit fundament på interesse og erfaring.

Optimalt har du, på baggrund af eller sideløbende med din interesse for natur, opbygget erfaring med interessevaretagelse fra enten en virksomhed, organisation eller bevægelse, der er funderet på medlemmernes interesser eller fra en offentlig myndighed, som har givet dig en forståelse for den politiske dagsorden.

Som person er du opsøgende, og god til at samarbejde. Du hviler samtidig i din faglighed og tro på egen dømmekraft, så du tør tage ansvar, når situationen kræver det. Du har forståelse for, at resultater på vigtige samfundsområder skabes via gode relationer, interessenthåndtering og politisk tæft. Du har høj integritet, og navigerer ubesværet i et fortroligt rum. Jobbets natur forudsætter, at du er fleksibel, og naturligt træder til, når et emne kræver øjeblikkelig opmærksomhed.


Karriere med perspektiv i en organisation med en større dagsorden

Du tilbydes et job, hvor du får et stort ansvar. Du kommer helt tæt på beslutninger og arbejdsprocesser i en medlemsorganisation, der arbejder med de store dagsordener.

Med reference til den nye afdelingsleder for Vand & Natur bliver du en del af et stærkt fagligt miljø med gode kolleger, der samarbejder om de store dagsordener, og ligesom dig søger mulighed for en karriere med perspektiv. Det er derfor naturligt, at indsats og udvikling går hånd i hånd hos Landbrug & Fødevarer.

Kontakt Jesper Nielsen eller Marco Rosenlund Jespersen hos PeopleLink på 66102015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ snarest muligt. Geografi: Sjælland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: København V.Vil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk

Marco Rosenlund Jespersen
Kontakt Marco Rosenlund Jespersen
Mobil: +45 2627 2173
E-mail: mrj@peoplelink.dk