Økonomi- og administrationschef

Nøglerolle i ledelsen af østjysk projektvirksomhed

Alsidige opgaver med indflydelse på hele forretningen

Du bliver som en del af ledelsen og med reference til CEO omdrejningspunkt for udviklingen af virksomhedens administrative setup.

Din vigtigste opgave er naturligvis at sikre det økonomiske overblik og at være en proaktiv sparringspartner for projektorganisationen i forhold til kalkulation, opfølgning og risikovurdering, ligesom du skal sikre retvisende beslutningsgrundlag og rapportering.

Hertil kommer en række andre administrative opgaver, hvor det forventes, at du vil tage et overordnet ansvar for f.eks. virksomhedens ESG-indsats og andre processer, som sikrer virksomhedens compliance med gældende lovgivning og markedsforventninger.
 

Du vil i relation til den daglige drift af regnskabsfunktionen have solid støtte fra en erfaren og kompetent regnskabsansvarlig, så du kan bruge hovedparten af din tid på at skabe udvikling og overblik – naturligvis på baggrund af direkte involvering i alle forretningskritiske projekter.

Som det gælder i virksomheder med ca. 50 ansatte, vil dine opgaver spænde bredt, og det er vigtigt, at du ser det som en motiverende del af jobbet at blive en del af den overordnede ledelse, som er involveret i alle væsentlige beslutninger på tværs af afdelinger og funktioner.
 

Dygtig økonom som er klar til at tage et bredere ansvar 

Du er dygtig håndværker indenfor regnskab og økonomi, og du har en generel interesse for at drive forretning, som gør, at du også interesserer dig for andre grene af virksomheden.

Din karriere er måske begyndt indenfor revision, og du har sikkert allerede taget springet over på den anden side af bordet fra et managerniveau. Det kan også være, at du efter universitetet er begyndt direkte som financial controller, senere business controller, og nu brænder for at tage det fulde ansvar for både funktionen, medarbejdere og strategiske/taktiske beslutninger med afsæt i dit økonomisk overblik.

Det er afgørende, at du har erfaring fra økonomifunktionen i en produktionsvirksomhed, og det vil være en stor fordel, hvis du har indsigt i de udfordringer, som kendetegner en projektvirksomhed.

Du har en struktureret tilgang til opgaverne, og du skaber overblik ved at identificere de væsentlige detaljer og gennem konsekvent brug af virksomhedens systemer og processer.

I en organisation, der udelukkende består af nøglespecialister, hvad enten der er tale om praktiske eller akademiske kolleger, er det afgørende for din succes, at du har respekt for, at alle funktioner og typer er vigtige forudsætninger for at drive en succesfuld forretning.
 

Indflydelse på strategisk niveau i en praktisk og ukompliceret organisation

Du tilbydes her et job, hvor du får indflydelse og mulighed for at bruge dine kompetencer på et strategisk og taktisk niveau, uden at du mister den tætte kontakt til dit faglige fundament. Du vil samtidig træde ind i en virksomhed, som gennem mange år har opbygget stor respekt som en af de førende spillere indenfor sit segment. Der er en stor faglig stolthed, der smitter af på den positive måde, som kollegerne omgås hinanden på. Du vil derfor opleve et meget ukompliceret miljø, hvor opgaven er i centrum, og hvor man respekterer hinandens styrker og forskelligheder.

Kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 2448 2015 for yderligere oplysninger, eller send os din ansøgning og dit CV via ’Søg Stillingen’ hurtigst muligt.Geografi: Østjylland
Ansøgningsfrist: Snarest muligt
Arbejdssted: ØstjyllandVil du vide mere?

Jesper Nielsen
Kontakt Jesper Nielsen
Mobil: +45 2448 2015
E-mail: jn@peoplelink.dk