DBI, Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut, er Danmarks videncenter for sikring og brandsikkerhed. Gennem rådgivning, test, inspektion, undersøgelse, forskning, udvikling og uddannelse, bidrager DBI til alle aspekter af et trygt og sikkert samfund. DBI er med hovedkontoret i Hvidovre og afdelinger i Frederikshavn, Århus og Fredericia tæt på kunderne, der er offentlige- og private virksomheder i ind- og udland. Virksomheden er kendetegnet ved et uformelt arbejdsmiljø, der kombinerer god trivsel og en høj faglig standard med ambitioner for virksomhedens videre vækst og udvikling


Leder sprinklerinspektion

Selvstændigt budget- og ledelsesansvarLedelse af specialister, driftsoptimering og forretningsudvikling


Har du lyst til at udvikle inspektionsområdet på sprinkleranlæg i nybyggeri og eksisterende bygninger i DBI’s Inspektionsafdeling? Det får du mulighed for som funktionsleder for sprinklerinspektion. Du står i spidsen for et landsdækkende inspektørteam på 10 inspektører, der er tilknyttet kontorerne i Århus, Fredericia og Hvidovre. Inspektørerne servicerer hver deres primære kundeportefølje. De er hjulpet godt på vej af et planlægnings- og opfølgningsteam samt et sekretariat til at varetage backend opgaver. Du kan se frem til en hverdag blandt faglige specialister, hvor dine hovedopgaver fordeler sig mellem:

  • Ledelse - motivere og engagere teamet og den enkelte inspektør
  • Optimere og sikre et effektivt flow i afvikling af inspektionerne
  • Forretningsudvikling – i eget område og tværfagligt

Du kombinerer således din hverdag mellem fremdrift i medarbejdernes opgaveafvikling og at være tæt på den enkelte medarbejder. Ligesom du balancerer dit fokus mellem opgaver, der understøtter effektiv drift og udvikling af forretningen. Du kommer til at indgå i flere tværfaglige samarbejder, og vil selv stå i spidsen for forandrings- og forbedringsprojekter. Derudover vil du, med en god forståelse for kundernes behov, stå for bl.a.at udvikle nye ydelser, kurser, kundearrangementer.

Du refererer til afdelingslederen for Inspektion og indgår i ledergruppen for området, der også tæller inspektioner af bygninger og brandalarmeringsanlæg. Du kommer en del rundt i landet, så både kunder og inspektører oplever, at du er ’tæt på’.

Leder, der kan motivere faglige, dygtige medarbejdere uden at miste fokus på ’forretningen’


Det er afgørende, at du har dokumenteret ledelseserfaring med specialister inden for et teknisk område – gerne byggeteknisk. Du drives af at få teamet til at fungere og arbejde godt sammen. Du har en relevant faglig indsigt og erfaring, der gør dig i stand til hurtigt at afkode problemstillinger og tage beslutninger. Du er ’rar, men klar’ i din kommunikation, og ved hvad du vil. Du sætter retning og står fast, når det er nødvendigt. Som en del af din ledelsesopgave får du selvstændigt budgetsansvar, og du ser frem til, at kunne ’drifte’ og udvikle dit forretningsområde.

Du har en teknisk baggrund som fx bygningsingeniør eller maskinmester, og det falder dig naturligt at indgå både i en teknisk og forretningsmæssig dialog. Vi foretrækker, at dit arbejdssted er DBI’s hovedkontor i Hvidovre, men kan for den rette kandidat, være åbne for at dit arbejdssted er fra kontoret i Århus eller Fredericia. Uanset arbejdsadresse er det naturligt for dig at komme rundt på alle kontorerne.

Lederopgave i et engageret og dialogbaseret arbejdsmiljø

De ansatte fortæller, at der i DBI er en særlig stemning, som både indeholder noget uhøjtideligt og noget dybt seriøst. Missionen er at sikre liv og værdier, og arbejdsdagen er præget af engagement og dialog – begge dele bliver taget alvorligt.

Hertil får du en central lederrolle i en virksomhed, der arbejder mod ambitiøse mål. Du kan se frem til en hverdag med selvstændigt ansvar samtidig med, at du har kompetente kolleger, der altid er parat til dialog og samarbejde.

Du kan læse mere på www.brandogsikring.dk eller kontakte Lene Mølholm hos PeopleLink på telefon 4236 3975 for yderligere oplysninger. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV via ’Søg stillingen’.

 

Vores annoncer genindrykkes løbende på de forskellige jobportaler og medier, som vi benytter. Det betyder ikke, at processen er startet forfra, men er blot et udtryk for, at den ikke er afsluttet.Geografi: Storkøbenhavn, alternativt Fredericia eller Århusområdet
Ansøgningsfrist: Snarest muligtVil du vide mere?

Lene Mølholm
Kontakt Lene Mølholm
Mobil: +45 42 36 39 75
E-mail: lhm@peoplelink.dk