Haarslev Industries producerer anlægs- og procesudstyr og har projekt- og produktionsselskaber i Danmark, Spanien, Brasilien, Tyskland og Kina, samt salgs- og servicesteder i Norge, Peru, USA, Malaysia, New Zealand, Indien, Frankrig, Mexico og Rusland. Koncernen er markedsledende inden for sin branche, og har ca. 1.100 medarbejdere på verdensplan. Det danske selskab og koncernens hovedkvarter er placeret i Hårslev på Fyn, hvor ca. 400 medarbejdere har deres daglige arbejdsplads. Selskabet har oplevet vedvarende vækst og har i dag en årlig omsætning på 1,6 milliarder kroner. Virksomhedens vækst indebærer transformation fra en solid dansk produktionsvirksomhed til en yderst professionel, projektorienteret global industrivirksomhed.


Kombiner din maskintekniske indsigt & IT-flair som

Sales Configurator EngineerEnglish version below

Support, systemtilpasninger og udvikling af nye funktionaliteter


Haarslev har ambitioner om fortsat vækst, hvorfor organisationen har fokus på at understøtte deres salgsmedarbejdere i at arbejde så effektivt som muligt. Til dette formål har organisationen udviklet en Sales Configurator, som er et IT-værktøj, der understøtter salgsorganisationen med konfigurering af tilbudsmateriale på maskin- og procesanlæg. Sales Configuratoren er implementeret globalt og er omdrejningspunktet for salgsarbejdet. Den anvendes i dag af ca. 100 brugere herunder bl.a. Haarslev’s Area Sales Managers og Sales Engineers. Sammen med Sales Configurator Manageren er din rolle at vedligeholde og bidrage til den videre udvikling af Sales Configuratoren. Dine hovedopgaver er fordelt mellem, at:

  • Supportere brugere ved spørgsmål og træning
  • Vedligeholde/opdatere stamdata ved ændringer på maskiner eller implementering af nye maskiner
  • Undervise brugere i nye funktionaliteter

Du supporterer kollegaer fra hele verden, hvorfor kontakten foregår både over mail, Skype og via personlige henvendelser. På sigt vil du drive mindre udviklingsprojekter, hvor du er med til at sikre den globale anvendelse og arbejder med at udvikle funktionaliteten baseret på bruger-ønsker og forretningskrav. Du vil også bidrage med din specialist viden på større interne projekter, som fx modulariseringen af organisationens maskiner, hvilket skal integreres i Sales Configuratoren og medvirke til i endnu højere grad at binde Salg og Engineering sammen.

God maskinteknisk indsigt koblet med stor interesse og flair for IT


Du har en god maskinteknisk indsigt fra din uddannelse som maskiningeniør, maskinmester, produktionsteknolog eller tilsvarende. Du kan lide opgaver, hvor du kan koble IT og maskinteknik, og du er generelt nysgerrig på ny teknologi. Du vil få en grundig oplæring i Sales Configuratoren (’Configit Build’). Du har erfaring med arbejde i Excel og har du allerede kendskab til programmering via JavaScript, SQL eller lignende, er det en fordel. Du behersker engelsk i skrift og tale.

Du er serviceminded og brænder for at hjælpe dine kollegaer på bedste vis. Du har en imødekommende og positiv indstilling, hvorfra du finder løsninger i samspil med andre. Din disciplinerede tilgang til dine opgaver gør, at du sikrer, at der altid er styr på detaljerne. Forbedringsmuligheder ser du naturligt gennem din nysgerrige personlighed, godt overblik og stor lærevillighed.

Stejl læringskurve og gode udviklingsmuligheder


Du tilbydes et spændende job i en international koncern, der har skabt en førende international position inden for sit område, og som er i fortsat udvikling og vækst. Du kan se frem til en stejl læringskurve, hvor du vil få bredt kendskab til Haarslev’s maskiner og til forretningen. Du arbejder i spændingsfeltet mellem salg-, engineering- og projektafdelingerne og får en bred kontaktflade med kollegaer fra hele verden. Organisationen tilbyder gode fremtidige udviklingsmuligheder og den brede indsigt du opbygger i stillingen, kan du anvende mange steder internt i Haarslev.

Din arbejdsplads er på hovedkontoret i Hårslev.

Læs mere om Haarslev på www.haarslev.com eller kontakt Vickie Tarp hos PeopleLink på +45 2858 2015 for yderligere oplysninger. Din ansøgning og dit CV ser vi frem til at modtage via ’Søg Stillingen’.

Combine your mechanical expertise and IT skills as

Sales Configurator EngineerSupport, system modifications and development of new functionalities


Haarslev has ambitions of continued growth, which is why the organization focuses on supporting their sales colleagues to be as efficient as possible. For this purpose, a Sales Configurator has been developed, which is an IT tool aimed at supporting the sales organization in configuring mechanical and process equipment in the quotation phase. The Sales Configurator has been implemented globally and is a key element in the sales activities. The tool is utilized by approx. 100 users, among these Area Sales Managers and Sales Engineers. In close cooperation with the Sales Configurator Manager your role will be to maintain and contribute to the further development of the Sales Configurator. Your main areas of work will be to:
  • Support users by requests and training
  • Maintain and update master data relating to changes or implementation of new equipment
  • Train users in new functionalities

You support colleagues from all over the world, and communication takes place by mail, Skype and through face-to-face requests. In the long term you will drive small development projects, where you will be involved in ensuring the global application and in developing functionalities based on user-requests and business needs. You will also apply your specialist knowledge to larger internal projects, such as e.g. modularization of machinery, which needs to be incorporated in the Sales Configurator and contribute to even stronger integration between Sales and Engineering.

Strong mechanical expertise combined with interests and skills in IT


You have a strong mechanical expertise from an education as Mechanical Engineer or a BA/graduate degree in Technology Management, Marine Engineering, Manufacturing Technology or similar. You are motivated for tasks that combine IT and mechanical skills, and have a general curiosity when it comes to new technology. You will have a thorough introduction to the Sales Configurator (‘Configit Build’). You are an experienced user of Excel, and if you already have experience in programming in JavaScript, SQL or similar, it will be an advantage. You are fluent in English in speech as well as in writing.

You are service minded and dedicated to helping your colleagues as appropriate. You have an open and positive mind-set, and you interact with others to find solutions. Your disciplined approach to your work implies that you always master the details. You see opportunities for improvement as a natural consequence of your curiosity, your ability to see the overall picture and your eagerness to learn.

Steep learning curve and many development opportunities


You are offered an exciting job in an international company, that has created a leading international market position within its field, and that is in continued growth and development. You will have a steep learning curve ahead, where you will build knowledge on Haarslev’s business and equipment. You will be working in the interfaces between the sales, engineering and project departments, and you will have many daily contacts to colleagues all over the world. The organization offers many development opportunities, and you will be able to apply the knowledge that you build in this position in many other areas across the company.

Your place of work will be the company headquarter in Haarslev.

Please read more about Haarslev at www.haarslev.com , or contact Vickie Tarp at PeopleLink +45 2858 2015 for further information. Please click ‘Søg Stillingen’ to submit your application and resume. We look forward to hearing from you.

 

Vores annoncer genindrykkes løbende på de forskellige jobportaler og medier, som vi benytter. Det betyder ikke, at processen er startet forfra, men er blot et udtryk for, at den ikke er afsluttet.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligtVil du vide mere?

Vickie Tarp
Kontakt Vickie Tarp
Mobil: +45 28 58 20 15
E-mail: vt@peoplelink.dk