Vand og affald består af 6 selskaber med én samlet ledelse. Virksomhedens 80 dygtige medarbejdere arbejder med at udvikle og implementere løsninger inden for klimatilpasninger, energioptimeringer, procesoptimeringer, drikkevandssikkerhed og maksimering af udnyttelsen af ressourcer i affaldsstrømme. Vand og affald sikrer leverance af drikkevand, spildevandstransport og -rensning samt renovation og genbrug til og fra 60.000 kunder i det sydfynske. Den samlede omsætning er på kr. 170 mio.kr., og anlægsaktiverne modsvarer en nyværdi på 5 mia.kr. Den centrale klimadagsorden betyder, at selskabets ydelser og viden ikke blot skal udmøntes lokalt, men - som også samfundet forventer det – tillige kan udnyttes i et større perspektiv i samarbejde med andre. Vand og affald arbejder med at opbygge en ny miljøforretning, hvor grøn vækst spiller en væsentlig rolle.


Projektleder ● Fremtidens Vand

Der nytænker og gennemfører bæredygtige anlægsprojekterNyt vandværk i partnering og strategi for grundvandsbeskyttelse


Anlægsteamet i VA arbejder med en spændende projektportefølje bl.a. projekter afledt af Masterplan for Fremtidens Vand. Gennemgående for projekterne er, at der arbejdes med bæredygtige løsninger, hvor også energi- og ressourceoptimering er væsentlige elementer. Teamets 9 dygtige medarbejdere er allerede godt i gang, og de ser frem til at få en ny kollega, der kan lede projekter og bidrage til at nytænke og udvikle nye bæredygtige løsninger.

Projekterne bliver gennemført enten som ”traditionelle” anlægsprojekter eller i partnering/ tværfaglige projekter. Der er tæt samarbejde med VAs driftsteams, kunder, kommune, myndigheder, rådgivere og entreprenører, ligesom du kan se frem til at arbejde med projekter, der giver værdi her og nu eller har betydning for de kommende generationer. Der er mange spændende projekter i teamet, og du bliver fra starten projektleder på at opføre et nyt vandværk i Svendborg og strategi for grundvandsbeskyttelse.

Som projektleder sætter du rammer for den indledende fase, hvor visioner og ambitioner skaber grundlaget for den bedste løsning. Ligesom du leder den udførende fase, hvor idéerne virkeliggøres. Det er desuden væsentligt, at den viden der genereres i projekterne fastholdes og videreformidles til gavn for fremtidige tiltag og for branchen som helhed.

Du har et tæt samarbejde med dine kollegaer, og arbejdsopgaverne fastlægges i fællesskab med udgangspunkt i dine og teamets kompetencer og motivation for opgaverne.

Helhedsorienteret projektleder, der kan skabe holdbare løsninger i samarbejde


Med en relevant uddannelse, som f.eks. ingeniør eller geolog, og en oprigtig interesse for at beskytte vores fælles ressourcer og skabe holdbare løsninger, har du et godt fundament for stillingen. Hertil kommer, at du er en erfaren projektleder, optimalt med erfaring fra branchen og/eller med partnering projekter.

Hos VA lægges der ikke alene vægt på din faglige profil, men i ligeså høj grad på dig som menneske. Er du åben og udadvendt, og er det naturligt for dig at bidrage positivt til samarbejdet, er du allerede godt på vej. Uanset baggrund arbejder du med en helhedsorienteret tilgang, og glæder dig til hver dag at arbejde med løsninger og anlægsprojekter, der også holder ”på den lange bane”. Et godt hoved, lyst til at lære og udvikle dig samt gode kommunikationsevner er også vigtige egenskaber.

Samarbejde, trivsel, høj faglighed og med ’hvor tingene’ sker


Som projektleder får du mulighed for at bidrage til at realisere visionen: Sammen bevarer vi vores livsgrundlag. Du får en unik chance for både at arbejde med det helt lange perspektiv og med de opgaver, der sikrer resultater her og nu. Ligesom du er med, der ’hvor tingene sker’ både strategisk og praktisk. Hertil kommer, at du bliver en del af en moderne organisation med højt til loftet og kort til smil.

Der er fokus på samarbejde, trivsel, høj faglighed og udviklingsmuligheder for den enkelte. Hertil kommer gode kollegaer og en hverdag, der giver dig mulighed for et spændende arbejdsliv i harmoni med et aktivt privatliv.

Svendborg ligger i et smukt og naturskønt område og har et rigt kulturliv. Byen er porten til det sydfynske øhav, og ligger blot 20 minutters kørsel fra Odense. Du kan se mere på www.flyttilsvendborg.nu.

For yderligere information kan du orientere dig på www.vandogaffald.dk eller kontakte Lene Mølholm, konsulent hos PeopleLink, på 4236 3975. Vi ser frem til at modtage din ansøgning og dit CV via ’Søg stillingen’

 

Vores annoncer genindrykkes løbende på de forskellige jobportaler og medier, som vi benytter. Det betyder ikke, at processen er startet forfra, men er blot et udtryk for, at den ikke er afsluttet.Geografi: Fyn
Ansøgningsfrist: Hurtigst muligtVil du vide mere?

Lene Mølholm
Kontakt Lene Mølholm
Mobil: +45 42 36 39 75
E-mail: lhm@peoplelink.dk