Nye kompetencer til bestyrelsen?

Vi oplever en stigende efterspørgsel hos vores kunder efter bestyrelseskandidater, der kan bidrage med komplementære kompetencer til den eksisterende bestyrelse, og som kan være med til at bringe virksomheden videre.

Bestyrelsens sammensætning af faglighed, erfaringer og personlighed skal til enhver tid matche de udfordringer, som virksomheden står over for, og vi har derfor udviklet et koncept for BestyrelsesSearch, som baserer sig på konkrete kompetencer og erfaringer samt demonstrerede resultater.

Vi tager udgangspunkt i en grundig vurdering af kandidaternes samlede kompetencer, herunder kendskab til branche, forretning, ledelsesmæssige, funktionelle og personlige kompetencer.

Vi anvender en robust proces, som grundigt og systematisk afdækker markedet og identificerer på denne baggrund et felt af kvalificerede kandidater, som matcher kravene. Vores udvælgelse baserer sig på en vurdering af demonstrerede resultater, suppleret med referencer samt en grundig kompetence- og personvurdering.

Ud over vores netværk af erfarne direktører, har vi også oprettet en decideret bestyrelsesdatabase, som rummer et stort antal erfarne erhvervsfolk inden for et bredt udsnit af brancher og forretningsmæssige discipliner samt specifikke erfaringer som eksempelvis fusioner, internationale koncerner mv.  

Vi sikrer, at virksomhedens bestyrelse bliver præsenteret for et kvalificeret felt af kandidater, som kompetence- og erfaringsmæssigt kan bidrage til virksomhedens videre udvikling. Samtidig bistår vi bestyrelsen som facilitator og sparringspartner i forhold til bestyrelsens sammensætning og arbejdsgrundlag.

Læs mere under BestyrelsesSearch...

peoplelink14