Får du tilstrækkelig effekt af dine MUSamtaler?

Uanset om det er målstyring, kompetenceudvikling, organisatorisk effektivitet, fastholdelse af medarbejdere eller andre temaer, der er kernen i MUSamtalerne, så er det essentielt, at struktur og indhold i samtalerne er tydeligt tilpasset formålet, og ikke mindst, at gennemførelse og output afspejler dette.

De bedste resultater skabes af medarbejdere, der er:

  • Fokuserede – som kender sin opgave, sin rolle, lederens forventninger og ved, hvordan deres indsatser bidrager til helheden
  • Kompetente – som er klædt på til at løse de opgaver og udfordringer, de står overfor nu og i fremtiden, som har mulighed for at bringe deres styrker i spil og som har rammerne for læring og videre udvikling
  • Engagerede – som er motiverede, har energi og fremdrift, og ikke mindst brænder for opgaven

MUSamtalerne kan skabe rammerne for at sikre dette både på individ og organisatorisk niveau, hvis de udformes rigtigt i forhold til virksomhedens mål, og hvis de gennemføres struktureret, konsistent og målrettet.

mus-forberedelseEn af den nærmeste fremtids helt store udfordringer bliver, at konkurrencen om nøglemedarbejdere intensiveres, og det bliver et helt afgørende konkurrenceparamenter, at virksomheden formår dels at fastholde og integrere kompetencerne i virksomheden og dels løbende at sikre sig, at organisationen udvikles i overensstemmelse med de strategiske mål.

I modsat fald bliver man unødigt afhængig af, at andre virksomheder udvikler netop de kompetencer i de mængder, som man har behov for - og at man formår at tiltrække dem.

MUSamtalerne kan binde det hele sammen, hvis man strukturerer og gennemfører processen i overensstemmelse med hensigtsmæssigt. Der er ingen ’one size fits all’, men der er talrige muligheder for at målrette MUSamtalerne, samtidig med at MUSamtalerne med fordel kan udgøre kernen i et sammenhængende ledelsesårshjul, der f.eks. integrerer elementer som målstyring, ledelsesevalueringer, kompetencestyring og -udvikling, talentudvikling, trivselsmålinger, APV og andre centrale temaer af betydning for virksomheden.

Kontakt PeopleLink, hvis du har behov for et eftersyn på eller opdatering af din MUS-proces, eller hvis behovet er målrettet træning i gennemførelse af MUSamtalerne.

peoplelink01