PeopleLink ønsker glædelig jul og godt nytår ...

JULEBANNER 2014

PeopleLink ønsker alle vore kunder, kandidater og samarbejdspartner en rigtig glædelig jul og et godt nytår.

Vi ser tilbage på et begivenhedsrigt 2014 med mange spændende opgaver og projekter. Vi startede året 2014 med at fejre virksomhedens 5 års fødselsdag, og har også i løbet af året udvidet på medarbejderfronten med ansættelse af Inger Juhl og Sanela Tiro, samt med indgåelse af samarbejde med seniorkonsulent Søren Vogelius. Vi ser alle frem til også i det kommende år at kunne bidrage til gode processer og løsninger.

2014 blev året, hvor der for alvor var stigende optimisme og ikke mindst positive tendenser på jobmarkedet. Det har vi især kunnet mærke i kraft af en stigende efterspørgsel på rekrutteringsydelser, men også i kraft af et vanskeligt kandidatmarked, hvor man inden for mange områder oplever deciderede flaskehalsudfordringer. I flere måneder i 2014 har antallet af nye annoncerede jobs i Danmark været på det højeste niveau siden 2008. Selv om niveauet er faldet en smule mod slutningen af året, er der grund til at forvente, at også 2015 bliver et år, hvor virksomhederne igen fokuserer på vækst og udvikling af resultater og konkurrencekraft.

Vi takker vores kunder, kandidater og samarbejdspartnere for det konstruktive samarbejde og de mange positive bidrag i 2014, og vi glæder os til at gå et spændende 2015 i møde sammen med Jer.