Executive- & BestyrelsesSearch

PeopleLink har et solidt netværk af erhvervsledere, direktører og erfarne bestyrelsesmedlemmer, og vi anvender en bred palet af kanaler, når vi afsøger markedet for kandidater til direktørstillinger og bestyrelsesposter.

Vi benytter en robust proces, som grundigt og systematisk afdækker markedet og identificerer på denne baggrund et felt af kvalificerede kandidater, som matcher de formelle krav. Herefter gennemfører vi en grundig afdækning af profil og kompetencer – suppleret med referencer.

kompetencehjul

På den måde sikrer vi, at virksomheden bliver præsenteret for et kvalificeret felt af kandidater, som kompetence- og erfaringsmæssigt kan bidrage til virksomhedens videre udvikling.