HR Partner

PeopleLink tilbyder en fleksibel HR-Partnerløsning, hvor en PeopleLink konsulent fungerer som virksomhedens HR-Partner, der kan tilkaldes efter behov.

PeopleLink kan bidrage enten ved selv at gå ind i en HR-Partnerrolle og aktivt løse opgaver i samspil med ledelsen, eller vi kan agere mentor for virksomhedens egen HR.

HR-Partnerløsningen kan skabe værdi for virksomheder, som enten ikke har en decideret HR-funktion, eller som i en periode har behov for ekstra ressourcer eller specifikke kompetencer. Men løsningen er også relevant for større, allerede etablerede HR-funktioner, som mangler erfarne kompetencer til en specifik opgave eller i en begrænset periode.

Vi råder over HR-erfaring og forretningsindsigt på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Vi kender de professionelle processer og anvender validerede metoder og værktøjer. Derudover har vi en unik indsigt i, hvad der virker, og hvilke faldgruber, der skal tages højde for.  

Du betaler for den tid, du bruger – hverken mere eller mindre …