Strategisk HR

Er virksomhedens menneskelige ressourcer tænkt ind i forretningsstrategien? Har ledelsen stillet sig de kritiske spørgsmål omkring de ledelsesmæssige og organisatoriske udfordringer og forandringer, som forretningsstrategien vil medføre – på kort og på længere sigt?

PeopleLink rådgiver om HR, når det drejer sig om tiltag, der understøtter forretningsstrategien og udmøntes i konkrete strategiske fokusområder, mål og indsatser, eksempelvis inden for rekruttering, fastholdelse, udvikling og organisatorisk effektivitet.

Vi gennemfører også HR-relaterede eller organisatoriske audits, som tager temperaturen på organisationen i forhold til struktur, processer og kompetencer. Og i forlængelse heraf vurderer vi styrker og gaps i forhold til virksomhedens strategiske mål.

Eksempler på opgaver, som vi har løst hos vores kunder:

  • Udarbejdelse af forretningsdrevet HR-strategi og prioritering af indsatser
  • Nedbrydning af HR-strategi til indsatsområder, handlings-/implementeringsplan og mål
  • Fastlæggelse af struktur og organisering af HR-funktionen
  • Kortlægning og udvikling af HR-kompetencer
  • Udarbejdelse af job- og kompetenceprofil for HR Business Partner-rollen samt identificering af individuelle kompetencer og udviklingsområder