Assessment / Personvurdering

En grundig og kvalificeret personvurdering er et vigtigt parameter i udvægelsen af den helt rigtige kandidat. Her tydeliggøres det, om personen og jobbet passer sammen. Og det er uvurderlig viden for begge parter!

Hos PeopleLink anvender vi nogle af markedets bedste og mest anerkendte persontest-redskaber for at finde den bedste kandidat til stillingen. 

En personvurdering indeholder oftest:

 • Wave® Persontest
  En persontest giver et billede af kandidatens motivation og kompetencer målt op imod det konkrete job. Wave Professional Styles har en meget høj prognoseværdi i forhold til at forudsige jobpræstation hos testpersonen. Det tager ca. 45 min. at gennemgå testen, og den kan besvares online. Testen findes på flere sprog og med dansk og international normgruppe.
 • SWIFT® Analysetest
  En SWIFT analysetest er meget specifik og måler kandidatens analytiske evner på tre områder, nemlig gennem verbal-, numerisk- og diagramanalyse. Testen tages på tid, og kandidaten har 6 minutter til hver del. Den analytiske test måler både hastighed og præcision, og den giver os en indsigt i kandidatens analytiske styrker og udviklingsområder.
 • Dybdeinterview
  I dybdeinterviewet kommer vi omkring kandidatens faglige, personlige og ledelsesmæssige egenskaber og ressourcer. Og vi klarlægger, hvilke faktorer, der motiverer i det daglige arbejde. I interviewet vil vi også give kandidaten en tilbagemelding på tests samt validere og nuancere svarene.
 • Referencetagning
  Personvurderingen suppleres med minimum 2-3 referencer.

Personvurderingen kan efter behov suppleres med en case-opgave. 


Personvurderingsrapport

testNår vi har gennemført tests og interview med den udvalgte kandidat, sammenfatter vi vores vurdering i en grundig personvurderingsrapport.

Det giver virksomheden det bedste og mest saglige udgangspunkt for at træffe den rigtige beslutning i forbindelse med ansættelsen.

 

 

 


Har I behov for en professionel, objektiv vurdering?

Vær opmærksom på, at vi også tilbyder personvurdering som en delleverance til din egen rekrutteringsproces.

Det kan være en fordel for en virksomhed, at vi træder til i den kritiske beslutningsfase med en professionel, uvildig og kvalificeret vurdering af slutkandidater.

En personvurdering vil oftest kunne gennemføres på 2-3 dage.