Når behovet er målrettet search

Der kan være situationer, hvor en egentlig search-proces er den mest hensigtsmæssige og effektive løsning. Det vil sige stillinger, hvor vi går ud og opsøger den rette person.

Vores search-løsninger er især velegnet til tungere lederprofiler og specialist-stillinger med et snævert kandidatfelt.

Sammen med virksomheden lægger vi her en search-strategi, og vi går herefter i gang med systematisk at afdække markedet gennem en grundig research.

De mest kompetente kandidater identificerer vi ved hjælp af velafprøvede metoder. Vi benytter faglige netværk, vores store CV-database samt en lang række on- og offline-værktøjer, f.eks. sociale medier, brancheforeninger, virksomhedsregistre og fagblade.

På den måde kommer vi ud i alle kroge af markedet, og af samme grund holder vi os altid orienteret omkring jobskifte og bevægelser, ligesom at vi aktivt bruger vores netværk til viden- og erfaringsudveksling, til henvisninger og anbefalinger.

Når vi har lokaliseret markedets dygtigste profiler, udarbejder vi en bruttoliste over de bedst egnede kandidater. Kontakten til disse sker naturligvis med stor diskretion og med en skarp viden om virksomheden, jobbet og succeskriterierne – og ikke mindst omkring de faktorer, der kan motivere kandidaten til et jobskifte.

Under hele forløbet rapporterer vi naturligvis løbende til virksomheden, som også har online-adgang til de udvalgte og godkendte kandidaters CV.