Executive Search

Direktion og topledelse sætter retning og skaber resultater, der bringer din virksomhed videre. Deres beslutninger og tiltag er derfor, det der afgør morgendagen i din virksomhed.

Når du skal besætte en stilling i din øverste ledelse, er det derfor afgørende at have øje for både helheden i det team, du har nu og samtidig øje for, de resultater, du forventer på kort og lang sigt.

PeopleLink tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af din virksomheds position og strategiske retning, og vi definerer på den baggrund en job- og personprofil, samt en fokuseret søgestrategi.

Det næste medlem af din direktion eller topledelse identificeres med vægt på demonstrerede resultater og øje for kulturen i virksomheden. Det er afgørende for det rigtige match, at virksomhedens og kandidatens ambitioner er ensrettede for at skabe et frugtbart samarbejde.