Rekrutteringsprocessen

Processen mod en succesfuld ansættelse starter ved målet. Det er vores grundtanke, og derfor tager vi altid udgangspunkt i en grundig analyse af og diskussion om virksomhedens forretningsmæssige mål og organisatoriske sammenhænge.

Hos PeopleLink har vi både erfaringen og integriteten til at udfordre og sparre med vores kunder om disse vigtige spørgsmål.

ss-model01

 


Når vi sammen har afdækket jeres krav og forventninger til den nye medarbejder, har vi sikret, at både søgning og udvælgelse af den nye medarbejder har det helt rigtige fokus. Herfra begynder selve rekrutteringen.

Afhængigt af hvilken stilling, der skal besættes, udvælger vi de mest optimale kanaler for annoncering. Vi samarbejder med en række af landets førende online-jobsites, netværk og faglige grupper, og derudover benytter vi med stor succes de sociale netværk.

Vores interne e-rekrutteringssystem og vores CV database, som er kernen i vores arbejde, rummer også mange pre-kvalificerede og motiverede kandidater.

Vi holder jer selvfølgelig opdaterede igennem hele processen.

 

Ledere og specialister

Lederprofiler og specialister inden for virksomhedens forskellige fagområder er nøglepersoner, der er med til at sikre, at din virksomhed kommer frem til de ønskede mål

PeopleLinks set-up af erfarne researchere tilbyder dig kvalitet fra analyse til ansættelse. Vi finder og motiverer din næste nøglemedarbejder i de situationer, hvor faglige og funktionelle kompetencekrav er det mest centrale, og i de tilfælde hvor du står overfor et passivt eller smalt kandidatmarked.

Om det er den fagligt stærke afdelingsleder, der skal tilføre din afdeling et specifikt sæt af kompetencer, eller specialisten, der i kraft af sine funktionelle og/eller branchemæssige erfaringer skal tilføre nye kapaciteter til din virksomhed, så har vi den rette løsning til at finde og komme i dialog med din næste nøglemedarbejder.

 

 

BestyrelsesSearch

Bestyrelsens sammensætning af faglighed, erfaringer og personlighed skal til enhver tid matche de udfordringer, som virksomheden står over for.

PeopleLinks tilgang til BestyrelsesSearch er kompetencebaseret og tager udgangspunkt i en professionel vurdering af kandidaternes konkrete kompetencer, erfaringer og resultater.

Vi afdækker de samlede kompetencer, herunder kendskab til branche, forretning, ledelsesmæssige, funktionelle og personlige kompetencer – og vi vurderer, i hvilket omfang kandidaten kan bidrage med komplementære kompetencer i forhold til den eksisterende bestyrelse.

PeopleLink bistår også gerne bestyrelsen som facilitator og sparringspartner i forhold til dens sammensætning, komplementære kompetencer og arbejdsgrundlag.

Executive Search

Direktion og topledelse sætter retning og skaber resultater, der bringer din virksomhed videre. Deres beslutninger og tiltag er derfor, det der afgør morgendagen i din virksomhed.

Når du skal besætte en stilling i din øverste ledelse, er det derfor afgørende at have øje for både helheden i det team, du har nu og samtidig øje for, de resultater, du forventer på kort og lang sigt.

PeopleLink tager udgangspunkt i en helhedsforståelse af din virksomheds position og strategiske retning, og vi definerer på den baggrund en job- og personprofil, samt en fokuseret søgestrategi.

Det næste medlem af din direktion eller topledelse identificeres med vægt på demonstrerede resultater og øje for kulturen i virksomheden. Det er afgørende for det rigtige match, at virksomhedens og kandidatens ambitioner er ensrettede for at skabe et frugtbart samarbejde.

 

 

Teamudvikling

Gør forskelle til fordele og opnå øget forståelse, mere effektive teams og bedre resultater …

Alle teams, f.eks. projektgrupper, afdelinger eller ledergrupper, der samarbejder omkring forskellige aspekter af en fælles opgave, har behov for at skabe gensidig tillid og forståelse. En JTI Team Workshop kan bidrage til at skabe indsigt i og anerkendelse af forskelle og resourcer i teamet, samt ikke mindst optimere og effektivisere samarbejdet.

JTI er et unikt teambuildings værktøj, der beskriver de grundlæggende forskelle mellem mennesker, og fokuserer på, hvordan forskellighederne kan bruges som et aktiv

peoplelink12JTI Workshoppen er et fleksibelt koncept, hvor indhold, omfang og varighed fastlægges baseret på situation og behov.På JTI Workshoppen arbejdes med ligheder og forskelle bl.a. i forhold til kommunikation, samarbejde, beslutninger og forandringer mv., og der fokuseres på at synliggøre synergier og opmærksomhedspunkter i teamet.


 JTI Team Workshoppen bidrager til at skabe:

 • Øget indsigt og forståelse af egne reaktions- og adfærdsmønstre
 • Øget indsigt og forståelse af reaktioner og adfærd hos andre
 • Indsigt i og bedre udnyttelse af synergier og ressourcer i teamet
 • Indsigt i potentielle svagheder og konfliktfelter i teamet
 • En referenceramme og fælles sprog for teamets samarbejde
 • Et godt udgangspunkt for at maksimere og udvikle et effektivt samarbejde og dermed bedre resultater
 • Anerkendelse af værdien af forskellighed

Arbejdsformen veksler mellem gruppeopgaver, øvelser, dialog og refleksion.

Proces

 • Individuel JTI-typeprofil
  Individuel gennemførelse af en online typeindikator test og efterfølgende en personlig samtale på 1-1½ times varighed med henblik på at give det enkelte teammedlem indsigt i typologien, afdækning af egen typeprofil samt dialog omkring, hvorledes typepræferencerne udspiller sig i samarbejdet med andre. Den personlige dialog gennemføres 1-2 uger forud for teamworkshoppen.
 • Team Workshop
  Der gennemføres en JTI Team Workshop på ½-1 dags varighed afhængig af situation og behov. Igennem forskellige øvelser, dialog og refleksioner fokuseres på teamets præferencer, styrker og udfordringer, f.eks. i forhold til kommunikation, problemløsning, beslutninger, forandringer mv. Der tegnes et Teamkompas®, der illustrerer teammedlemmernes bidrag og teamets syneriger.