Lederen som Træner

En praktisk tilgang til at komme hurtigere i mål og få øget effekt af din ledelse

Lederen som Træner er et unikt lederudviklingsprogram, der kombinerer tilgange fra sportens verden med enkle ledelsesværktøjer. Programmet sigter mod at gøre dig som leder i stand til at skabe rammerne og forudsætningerne for hurtigere og mere effektivt at nå de opsatte mål.

Programmet har fokus på lederens evne til at omsætte strategi og strategiske mål til opgaveløsning og adfærd. Lederen trænes i at kombinere den 'hårde dagsorden' bestående at strategi, mål, eksekvering og resultater med forandrings-, lærings- og udviklingsarbejdet hos den enkelte og i teamet.

I forløbet vil du få enkle værktøjer til at

  • Kommunikere og eksekvere strategi og mål
  • Omsætte mål til konkret opgaveløsning og adfærd
  • Træne dine medarbejdere individuelt og i fællesskab hen imod ny adfærd og nye vaner
  • Skabe læring og udvikling i dagligdagen, mens kursen fastholdes

 

Lederen som træner

Det teoretiske fundament for programmet er enkle og anerkendte ledelses- og læringsteorier, herunder situationsbestemt ledelse, den lærende organisation, motivationsteorier og forandringsledelse. Dette kombineres med sportens mere praktiske tilgange til sæsonplanlægning og effektiv træning.

Programmet veksler mellem fagligt input, øvelser og træning i konkrete værktøjer og aktuelle cases fra hverdagen - og ikke mindst erfaringsudveksling.

Lederen som Træner gennemføres både som virksomhedstilpasset program og som åbent kursus. Kontakt os for at høre nærmere og for dato for næste åbne forløb.