Spring til indhold
TB_sep_034

Kandidat hos PeopleLink

EN GRUNDIG OG FLEKSIBEL

Rekrutteringsproces

Vi skræddersyer vores rekrutteringsprocesser til den enkelte virksomhed afhængig af situation og behov. Derfor er processen ikke ens fra gang til gang. Som udgangspunkt vil alle vores processer indeholde følgende steps, men antallet af personlige møder og indholdet i de forskellige steps varierer:

 1. Modtagelse af din ansøgning
  Du modtager en bekræftelse på, at vi har modtaget din ansøgning. Normalt vil vi i startfasen løbende screene de indkomne ansøgninger, og vi indkalder også løbende til de indledende samtaler – typisk i løbet af 1-3 uger. Hvis vi mangler oplysninger, eller har brug for uddybning af din profil, vil vi kontakte dig i forbindelse med screeningen.
 2. Indledende samtaler
  Hvis vi vurderer, at du matcher jobkravene og personprofilen, vil du blive indkaldt til en indledende samtale hos os. Her vil du høre mere om virksomheden og om jobbet, og du vil få mulighed for at uddybe din profil, erfaring og motivation for jobbet. Du vil sædvanligvis også få en orientering omkring den konkrete proces og tidsplanen.

  Hvis du ikke bliver inviteret til samtale, eller hvis du bliver fravalgt senere i udvælgelsesprocessen, er det fordi vi vurderer, at der er andre kandidater i feltet, som i højere grad matcher de prioriterede kriterier. Vi vil altid så vidt muligt give dig en kvalificeret begrundelse, og du er altid velkommen til at kontakte konsulenten, hvis du har brug for nuancering eller rådgivning.
 3. Møde med virksomheden
  Hvis du bliver udvalgt til at møde virksomheden, vil vi invitere dig til en gensidig præsentation, hvor du vil møde en eller flere repræsentanter fra virksomheden. Mødet afholdes enten hos virksomheden eller hos PeopleLink.

  Her får du et dybere indblik i virksomheden og jobbet, men også et indtryk af potentielle kolleger og virksomhedskulturen. Din vigtigste opgave i mødet med virksomheden er at give et indblik i dine erfaringer, dine kompetencer og din arbejdsstil. Det er også vigtigt, at du fortæller om din motivation for stillingen og dine fremtidsperspektiver.

  Der vil sædvanligvis være mere end ét møde med virksomheden, hvis du går hele vejen. Normalt afholder vi et indledende møde efterfulgt at ét eller flere møder efter du har gennemført tests og personvurdering.
 4. Tests og personvurdering
  Gennemførelse af tests og personvurdering er et fast element i vores processer. Det omfatter online besvarelse af en persontest og en kognitiv/analytisk test samt indhentning af referencer. I nogen tilfælde anvender vi også andre tests eller cases. Du får en introduktion af konsulenten forud for gennemførelsen.

  Du modtager en personlig tilbagemelding på dine testbesvarelser i et dybdeinterview med konsulenten, hvorefter din profil rapporteres til virksomheden.
 5. Beslutning
  Du vil møde en grundig, men fleksibel proces, hvor du gennem personlige møder med konsulenten og virksomheden vil få mange informationer, og vil også få lejlighed til at uddybe dine faglige, personlige og evt. ledelsesmæssige kompetencer og erfaringer. Vores mål er, at både du og virksomheden har et solidt grundlag for at træffe den rigtige beslutning.

Når du har været i en rekrutteringsproces hos os, bliver dit CV og dine oplysninger som udgangspunkt gemt i 6 måneder, med mindre du vælger at slette din profil. Du vil forud for udløbet af fristen modtage en mail med opfordring til at forlænge din registrering hos os. Hvis du ikke vælger at forlænge eller ikke svarer på mailen, vil dine data blive slettet.

Du kan læse mere om vores sikkerhed og databeskyttelse her

FAQ

Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

Alle, der har sendt os en ansøgning, modtager et svar. Det er dog forskelligt fra stilling til stilling, hvor lang tid, der går, før du får enten en invitation til en samtale eller et afslag. Det afhænger primært af rekrutteringsprocessens tidsplan, og hvor mange ansøgere, der er til jobbet. Du er altid velkommen til at kontakte os for at få en status på processen.

Når du uploader din ansøgning og/eller CV i vores rekrutteringssystem, modtager du en kvittering på, at din ansøgning er modtaget. Hvis du ikke modtager en kvittering, anbefaler vi, at du kontakter os for at få bekræftet, at din ansøgning er modtaget, da det kan skyldes, at der er sket en fejl under upload, eller at der er fejl i din mailadresse. Kontakt os her …

Hvorfor er annoncen genindrykket, når jeg endnu ikke har modtaget svar?

Vores annoncer genindrykkes løbende på de forskellige jobportaler og medier, som vi benytter. Dette sker helt automatisk, og det betyder ikke, at processen er startet forfra, men er blot et udtryk for, at den ikke er afsluttet.

Hvilke oplysninger opbevarer I om mig?

Vi opbevarer kun de oplysninger, der er nødvendige for, at vi kan behandle din ansøgning. Når du sender os din ansøgning og dit CV, registrerer du dig i vores rekrutteringssystem med basis- og kontaktoplysninger. Disse oplysninger, sammen med evt. andre dokumenter, som du sender til os, bliver opbevarer i systemet, indtil de automatisk slettes eller du evt. vælger at trække din ansøgning tilbage.

Hvis du har været til interview og/eller test, vil vi også opbevare oplysninger tidspunkt for interview samt testresultater. Disse oplysninger slettes automatisk sammen med dine øvrige oplysninger. Se i øvrigt yderligere oplysninger om, hvor længe vi opbevarer dine oplysninger.

Hvor længe opbevarer I mine oplysninger?

Vi opbevarer dine oplysninger i 6 måneder fra den dato, du har registreret din ansøgning. Du vil således også kunne komme i betragtning til andre ledige stillinger i den periode, du er registreret, hvis du ønsker det.

Du vil modtage en email fra os 4 uger før udløbsdatoen, hvor vi beder dig tage stilling til, om du ønsker at genaktivere din registrering. Hvis du ikke svarer på denne mail, eller hvis du svarer, at du ikke længere ønsker at vi opbevarer dine oplysninger, vil de blive slettet. Søger du en ny stilling hos os, vil din brugerprofil automatisk blive forlænget med yderligere 6 måneder. Du kan til enhver tid logge på din profil med det login, du fik, da du registrerede dig. Her har du mulighed for at opdatere og redigere dine oplysninger, ligesom du har mulighed for helt at slette din profil.

Hvem har adgang til mit CV og mine oplysninger?

PeopleLinks medarbejdere har adgang til dit CV og de oplysninger, du har opgivet, da du registrerede dig. Dine oplysninger er fortrolige, beskyttede og derudover er alle medarbejdere underlagt tavshedspligt.

Hvis vi efter det første møde vurderer, at din profil matcher jobbet, vil vi dele dit CV med den virksomhed, vi rekrutterer for. Vores kunde er, ligesom PeopleLink, underlagt GDPR lovgivningen og fortroligheden i behandling af personoplysninger.

Endelig benytter PeopleLink samarbejdspartnere, som kan have adgang til persondata, herunder testudbydere og systemleverandører. Disse samarbejdspartnere agerer som databehandlere for PeopleLink på baggrund af en databehandleraftale, og er ligeledes underlagt tavshedspligt.

Hvorfor vælger nogle virksomheder at være anonyme?

Der kan være forskellige årsager til, at vi i samråd med vores kunde vælger enten at annoncere stillingen anonymt eller slet ikke at annoncere. Det kan f.eks. være begrundet i interne, organisatoriske forhold, eller det kan være eksterne, konkurrencemæssige eller kommercielle forhold.

Af fortrolighedshensyn er det et generelt princip, når vi søger anonymt, at virksomheden ikke får kendskab til din identitet og interesse, før du kender virksomhedens identitet. Du får derfor muligheden for at bekræfte din interesse, før vi deler dine oplysninger med virksomheden. I visse tilfælde vil virksomhedens identitet blive afsløret i forbindelse med et interview hos PeopleLink, andre gang kun ved underskrift af en fortrolighedserklæring, hvor du forpligter dig til ikke at afsløre virksomhedens identitet, før andet er aftalt.