Spring til indhold
Billede 11

HR Udvikling

SPARRING, UDVIKLING OG IMPLEMENTERING

Styrk din virksomheds HR-indsatser

Vi forstår vigtigheden af en velfungerende HR-afdeling, der kan tiltrække, udvikle og fastholde talenter. Derfor tilbyder vi skræddersyede HR-løsninger, der passer perfekt til din virksomheds behov. Med afsæt i et solidt teoretisk og praktisk fundament, kan vores erfarne konsulentrer træde til og hjælpe din virksomhed på forskellige områder af HR-området.

Strategi & proces

Talent Acquisition

Vi kan assistere dig med at tiltrække de rette talenter til din virksomhed ved at udvikle effektive strategier og processer for employer branding og rekruttering.

Identificering og udvikling af talent

Talent Management

Vi kan hjælpe med at designe talentudviklingsprogrammer til identificering af talenter, vurdering og kortlægning af talenternes unikke kompetencer samt udarbejdelse af individuelle planer for talentudvikling og karriere.

Effektive rekrutteringsprocesser

Træning og rådgivning

Til at styrke kvaliteten af jeres ansættelser tilbyder vi træning i rekrutteringsprocessen. Vores konsulenter underviser og rådgiver ud fra best practice inden for rekruttering, herunder udarbejdelse af jobbeskrivelser, screening af kandidater og gennemførelse af interviews.

Opfølgning & udvikling

Performance Management

Vi kan udvikle eller opdatere jeres eksisterende performance management processer med henblik på at øge fokus og strategisk forankring. Vores konsulenter arbejder tæt sammen med jeres virksomhed for at sikre, at Jeres processer er effektive og understøtter virksomhedens overordnede mål.

En flyvende start på jobbet

Pre- & Onboarding

Vi kan understøtte din virksomhed til at udvikle og tilrettelægge en effektiv, professionel og meningsskabende onboarding for alle nye medarbejdere.

HR årshjul og processer

Human Resource

Vi kan hjælpe med at udvikle og implementere effektive HR basics, der er i overensstemmelse med gældende lovgivning og best practice, og som samtidig er gennemsigtige og understøtter virksomhedens mål.

Vil du vide mere?

Kontakt

Nancy Lohmann
+45 53 38 41 91
nl@peoplelink.dk