Spring til indhold
Billede 1_PS

Assessment

EN PROFESSIONEL, OBJEKTIV

Personvurdering

Vi gennemfører tests og personvurdering af kandidater og medarbejdere i forskellige forretningsmæssige og organisatoriske sammenhænge. Vi anvender en vifte af anerkendte assessment værktøjer med høj validitet og reliabilitet, og bruger en flersidet vurderingsmetode, der omfatter tests, dybdeinterview, referencer og evt. cases.

Vi vurderer ikke kun på personlighedsfaktorer, adfærd og arbejdsstil, men også på potentiale, motivationsfaktorer, timing og match med virksomhedens kultur. Vi har, med andre ord, både en kvalitativ og en kvantitativ tilgang. Vi er altid eksplicitte omkring vores vurdering og anbefalinger, som vi sammenfatter i en unik, skræddersyet rapport.

Vores mest anvendte
assessment koncepter

Professionel, objektiv personvurdering

Rekruttering

Kandidatvurdering i forhold til et specifikt job i forbindelse med rekruttering.

Direktører, bestyrelsesmedlemmer og topledere

Executive Assessment

Vurdering af ledelsesmæssige styrker, potentialer og udviklingsområder.

Talentudvikling

Talent & Karriere

Vurdering af kompetencer, potentiale og karrieremotivation

Ledelseskarriere

Talent for ledelse

Vurdering af ledelsespotentialet og udviklingsområder for medarbejdere med ledelsesambitioner

Organisation

Fusioner, due diligence & forandringer

Vurdering af ledere og nøglemedarbejdere i organisatorisk forandring

Vil du vide mere?

Kontakt

Nancy Lohmann
+45 53 38 41 91
nl@peoplelink.dk