Spring til indhold
Billede 12

Talent for Ledelse

afdækning af

Ledelsespotentiale

Har du en talentfuld medarbejder, som har ambition om ledelse – og er du i tvivl om, hvorvidt ledelsesvejen er den rigtige?

Vi kan bidrage til at skabe indsigt i og afklaring omkring ledelsespotentialet og karrieremotivation.

Oftest anvendte værktøjer

  • WAVE Professional Styles (R) persontest
  • SWIFT Analysis Aptitude (R) analysetest
  • Dybdeinterview
  • Situationstilpasset case
  • Karriereankeret

Vi afdækker

  • Personlighedsprofil med foretrukne arbejdsstil, adfærd og karaktertræk
  • Analytiske færdigheder inden for sprog, tal og logik
  • Ledelsespotentialet, styrker og udviklingsområder
  • Motivationsfaktorer

Processen afsluttes med personvurderingsrapport, som opsummerer profilen, afdækker ledelsespotentialet og giver indblik i personlige styrker og udviklingsområder, som potentielt kan bringes i spil i en lederrolle.

Vil du vide mere?

Kontakt

Nancy Lohmann
+45 53 38 41 91
nl@peoplelink.dk