Spring til indhold
Billede 3_PS

Talent & Karriere

afdækning af talentet

Talentudvikling

Når der er behov for en objektiv vurdering af et talent, kan en uvildig vurdering bidrage til at afdække, hvorledes talentet kan udvikles og bringes i spil. Det kan være som en del af et formaliseret talentprogram, eller det kan være en talentfuld medarbejder, som skal afklares i forhold til styrker, udviklingsområder og karrierevej.

Oftest anvendte værktøjer

  • WAVE Professional Styles (R) persontest
  • SWIFT Analysis Aptitude (R) analysetest
  • Dybdeinterview
  • Situationstilpasset case
  • Karriereankeret

Vi afdækker

  • Personlighedsprofil med foretrukne arbejdsstil
  • Analytiske færdigheder inden for sprog, tal og logik
  • Motivationsfaktorer
  • Karrieremotivation
  • Timing i forhold til livsfaser

Processen afsluttes med personvurderingsrapport, som opsummerer profilen, potentialet og anbefalet karriereretning

Vil du vide mere?

Kontakt

Nancy Lohmann
+45 53 38 41 91
nl@peoplelink.dk