Spring til indhold

CFO

ANSVAR FOR ØKONOMIFUNKTIONEN – BRED PORTEFØLJE AF AKTIVE OG PASSIVE INVESTERINGER

Assens

Har du en solid økonomisk indsigt indenfor både virksomhedsdrift og investering – og har du ambition om at varetage en bred rolle indenfor finansfunktionen, så er rollen som CFO i Gundersen Family Office en særlig mulighed.

Stort ansvar og opgaver indenfor hele spektret af økonomi og regnskabsfunktionen

Gundersen Family Office er et privatejet familiekontor som varetager familiens selskaber med aktiviteter inden for en række forskellige brancher. Selskabets investeringer spænder fra landbrug, ejendomme, bankvirksomhed og tech, til passiv investering i noterede og unoterede selskaber samt fonde. Selskabet råder over en betydelig egen formue og investerer altid langsigtet.

Ansvaret og opgaverne for CFO spænder vidt, da det for en del af selskabets aktiviteter gælder at regnskabsfunktionen varetages in-house. Dine opgaver vil omhandle alt fra sparring med ejerne og eksterne rådgivere omkring fremtidige og nuværende investeringer, til den daglige afvikling af regnskabsopgaverne i ca. 10 selskaber med varierende aktivitet.

Mellem disse yderpunkter fra at bidrage til analyser omkring fremtidig investeringsstrategi til at være backup for selskabet ene bogholder ligger en række meget interessante opgaver.

Blandt disse kan nævnes

  • Udarbejdelse af regnskabsanalyser og deltagelse i gennemgang af noterede værdipapirer

  • Udarbejdelse af perioderegnskaber og afkastopgørelser

  • Deltagelse i bestyrelsesmøder og investeringsudvalgsmøder

  • Løbende opfølgning på at den vedtagne investeringsstrategi overholdes

  • Personaleadministration – herunder gager, beskatning m.v.

Som det fremgår spænder opgaverne vidt. Det er dermed vigtigt at du både har kompetencer og motivation til at træde ind i en rolle der spænder fra det strategiske niveau, til også selv at varetage operationelle opgaver i relation til regnskabsfunktionen.

Erfaren økonom med interesse for en alsidig portefølje af opgaver

Du kommer med en solid regnskabsteknisk værktøjskasse - sikkert opbygget i starten af karrieren indenfor revision, hvorfra du har din grundlæggende indsigt i regnskabsloven og skat.

Herefter har du tilegnet dig praktiske erfaringer med de klassiske økonomi- og regnskabsdiscipliner i en eller flere produktions- eller handelsvirksomheder gennem en karriere som financial controller, regnskabschef og måske CFO.

Du har både professionelt og privat en stor interesse for virksomhedsdrift og investeringer og det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaring med køb og/eller salg af virksomheder, og her har stiftet bekendtskab med den økonomiske del af en due diligence proces.

Da Gundersen Family Office i sagens natur er en lille organisation – og stadig med en bred portefølje af opgaver, er det vigtigt at du er indstillet på at være udførende omkring personalemæssige forhold – løn, beskatning m.v., og at du har kompetencer til at varetage funktionen som kontorets IT ansvarlige.

Det vigtigste er at du har erfaring og integritet til at håndtere opgaver og informationer, som berører mange mennesker og store investeringer, og at du samtidig har dine grundlæggende regnskabstekniske kompetencer i behold.

Samarbejdet med familien bygger i sagens natur på en stor gensidig tillid og det er derfor afgørende, at du kan se dig selv i rollen gennem en årrække.

Et betroet ansvar som bygger på tillid og ordentlighed

Jobbet som CFO i Gundersen Family Office er en sjælden mulighed, hvor du vil have mulighed for at arbejde med alle aspekter indenfor økonomi. Du vil komme til at arbejde helt tæt med stærke kapitalejere, og du vil erfare, hvordan ”gamle penge” sættes på arbejde i en nøje afstemt balance mellem risikostyring og vilje til at investere i fremtidens teknologier. Familien har et særdeles godt omdømme og du vil opleve, at du som repræsentant for selskabet bliver mødt med velvilje og respekt.

Da jobmuligheden opstår på baggrund af at den nuværende CFO har valgt at gå på en planlagt pension, vil du have mulighed for at få indsigt i processer og kutymer, gennem en periode hvor I vil arbejde sammen om at gennemføre en række nøgleopgaver.

Klik på ’søg stillingen’ og send os dit CV allerede i dag, eller kontakt Jesper Nielsen hos PeopleLink på 66102015, hvis du vil vide mere. Vi ser frem til at høre fra dig!

Læs mere om Gundersen Family Office

Gundersen Family Office er en familiedrevet koncern gennem fem generationer med en vision om at bidrage til at skabe vækst og velstand i Danmark. Deres mission er at udvikle og involvere sig i langsigtet værdiskabelse igennem aktivt ejerskab og med ordentlighed i centrum. De vil være en stærk samarbejdspartner med et solidt engagement og udsyn i udviklingen af fremtidens virksomheder. Læs mere på www.gundersenfo.dk